Bli medlem

Forskarnätverket för hållbar utveckling är ett multidisciplinärt nätverk för all forskande och undervisande personal som är anställd vid Chalmers, Göteborgs universitet eller Högskolan Väst. Nätverket administreras av Göteborgs centrum för hållbar utveckling, GMV som i januari 2024 kommer att uppgå i en ny "Västsvensk arena för hållbar utveckling" (arbetsnamn).

Som medlem i forskarnätverket får du ett nyhetsbrev från Göteborgs centrum för hållbar utveckling, GMV varannan vecka som samlar det senaste inom området hållbar utveckling vid Chalmers och Göteborgs universitet. Du blir även inbjuden till nätverksträffar och andra aktiviteter med fokus på att hitta nya möjligheter till samverkan mellan olika forskningsområden och med externa aktörer.

Dessutom får du som medlem en personlig sida i denna sökbara databas med information om ditt forskningsområde och länk till din webbsida, som du själv kan uppdatera.

När du registrerar dig som medlem kan du även välja att bli sökbar som medlem i forskarnätverken Gothenburg Air and Climate Network (GAC) och Global Sustainable Futures (GSF) samt som knuten till Urban Futures - Centrum för hållbar stadsutveckling och/eller Centrum för forskning om arbete och sysselsättning (WE). Samtliga dessa centrum/nätverk har egna nyhetsbrev som du kommer att bli tillagd till.


För mer information, kontakta Caroline Petersson, koordinator för nätverket på caroline.petersson(at)chalmers.se.

Är du inte forskare, lärare eller doktorand vid Chalmers. Göteborgs universitet eller Högskolan Väst och vill få information om våra aktiviteter, skriv upp dig på nyhetsbrevet från Göteborgs centrum för hållbar utveckling, GMV.

Förnamn *

Efternamn *

Kön

Akademisk titel

Jag är anställd vid *E-post *

Personlig svensk hemsida vid högskolan/universitetet *

Personlig engelsk hemsida vid högskolan/universitetet *

Beskrivning av din forskning på svenska

Beskrivning av din forskning på engelska

Sökord (skriv sökord på både svenska och engelska separera med komma)


Nätverk/temaområden

Bidrar din forskning med kunskap till något/några av de Globala målen för hållbar utveckling? Ange ett eller flera *

Har du forskningssamarbeten i någon av följande regioner? Ange ett eller flera *