Forskarnätverket för hållbar utveckling vid Chalmers och Göteborgs universitet

Forskarnätverket för hållbar utveckling vid Chalmers och Göteborgs universitet är ett multidisciplinärt nätverk för forskare, lärare och doktorander med intresse för hållbar utveckling. Här kan du söka bland de forskare och forskarstuderande vid Chalmers och Göteborgs universitet som är anslutna till nätverket. Du kan också söka efter forskare som är med i nätverket Gothenburg Air and Climate Network (GAC), forskare som är särskilt intresserade av urbana frågor (tidigare medlemmar i Urban Futures Research Network), samt nystartade Global Sustainable Futures (GSF) för forskare med särskilt intresse för samarbeten med låg- och medelinkomstländer.

Är uppgifterna inaktuella? Logga in via menyn till vänster för att själv uppdatera dem. Behöver du hjälp, kontakta Caroline Petersson, koordinator för forskarnätverket, på caroline.petersson(at)chalmers.se
Globala målen
Region
Land
Sökord


Antal träffar: 683

Förnamn EfternamnHögskolaInstitutionAvdelning
Isabelle DoucetChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikArkitekturens teori och metod
Sökord:
Maria Nyström ReuterswärdChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikArkitekturens teori och metod
Sökord:
Karl-Gunnar OlssonChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikArkitekturens teori och metod
Sökord:
Ulrike RaheChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikArkitekturens teori och metod
Sökord: industridesign
Jenny StenbergChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikArkitekturens teori och metod
Sökord:
Liane ThuvanderChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikArkitekturens teori och metod
Sökord: byggnadsbestånd, hållbar utveckling, materialflöden, energiflöden, building stock, sustainable development, material flows, energy flows
Sigrid ÖstlundChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikArkitekturens teori och metod
Sökord:
Paula FemeníasChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikByggnadsdesign
Sökord: hållbart byggande, arkitektur, demonstrationsprojekt, lärande, kunskapsutbyte, utvärdering
Krystyna PietrzykChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikByggnadsdesign
Sökord: Uthålliga byggnader och hållbar stadsutveckling, tillförlitlighetsanalys, uteklimat, inomhusklimat, sustainable buildings and sustainable urban developement, reliablility analysis, outdoor climate, interior climate
Marie StridChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikByggnadsdesign
Sökord: fysisk planering, rum och plats, entréprenörskap, spatial plannning, space and place, entrepreneurship
Janneke van der LeerChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikByggnadsdesign
Sökord:
Shea HagyChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikByggnadsteknologi
Sökord:
Alexander HollbergChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikByggnadsteknologi
Sökord: Building, LCA, BIM, optimisation
Pär JohanssonChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikByggnadsteknologi
Sökord: byggnad, energieffektivisering, tilläggsisolering, superisolering, VIP, aerogel, fukt, värmelager, fasändringsmaterial, building, energy efficiency, insulation, super insulation, VIP, aerogel, moisture, thermal energy storage, phase change material
Emma Qingnan ZhangChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikByggnadsteknologi
Sökord:
Göran LindahlChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikConstruction Management
Sökord: -
Kjerstin LudvigChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikConstruction Management
Sökord: Livscykelkostnader, organisation, energieffektivitet, byggnadsindustri, beslutsfattande, LCC, management, energy efficiency, building industry, decision-making, organisation
Ann-Charlotte StenbergChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikConstruction Management
Sökord: Environmental Management, client organisations, construction, procurement, decision-making, MISTRA Sustainable Building
Lars O. EricssonChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikGeologi och geoteknik
Sökord:
Johan FunehagChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikGeologi och geoteknik
Sökord: Injektering, silica sol, kolloidal silica, tätning, sprickor, Grouting, silica sol, colloidal silica, sealing, fractures
Andreas LindheChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikGeologi och geoteknik
Sökord: risk analysis, risk assessment, decision support, drinking water
Jenny NorrmanChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikGeologi och geoteknik
Sökord:
Lars RosénChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikGeologi och geoteknik
Sökord:
Göran SällforsChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikGeologi och geoteknik
Sökord: Barriärmaterial; täckskift; lera permeabilitet; packningsmetoder;
Jan-Olof DalenbäckChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikInstallationsteknik
Sökord: Solvärme, solvärmesystem, solfångare, solenergi, solceller, värmesystem, värmedistribution, värmepumpar, värmelager, värmebehov, kylsystem, kylmaskiner, kylbehov, elbehov, elanvändning, ventilationsbehov, ventilationssystem, inomhusklimat, luftkvalitet, termisk komfort, energi, building services engineering, solar heating systems
Maria JangstenChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikInstallationsteknik
Sökord: District Cooling; High Temperature District Cooling; Low delta-t; building cooling systems; HVAC; energy transfer station; operational data
Bingbing ShiChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikInstallationsteknik
Sökord: Ultrafina partiklar, ozon, SOA, filter, bärbara luftrenare, Untrafine particles, ozone, SOA, filter, portable air cleaner
Despoina TeliChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikInstallationsteknik
Sökord: Indoor climate, thermal comfort, energy efficiency, sustainable urban development, energy performance of buildings, bioclimatic architecture
Anders TrüschelChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikInstallationsteknik
Sökord:
Martine BuserChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikKonstruktionsteknik
Sökord:
Robert JockwerChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikKonstruktionsteknik
Sökord: Timber, Wood, Connections, Joints, Reinforcement, Reliability, Eurocodes, Circularity, Adaptation, Robustness, Tall timber buildings, Timber Buildings, Timber Structures, Wood-based materials
Nils BjörlingChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikStadsbyggnad
Sökord: Urban Planning, Urban design, Urban rural conflicts, uneven geographic development, urban ecologies
Emilio BrandaoChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikStadsbyggnad
Sökord: Reality Studio, Social Inclusion, co-creation, participation, architecture, urban design, multiple stakeholders, Million Homes Programme, justice
Lena FalkhedenChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikStadsbyggnad
Sökord: Hållbar stadsutveckling, stadens ekologi, ekologisk design, stadsbyggnad, lokalområde,, Sustainable urban development, urban ecology, ecological design, urban design and planning, local area, visual ecology
Julia FredrikssonChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikStadsbyggnad
Sökord: urban planning and design, regional development, urban - rural, discourse theory, relational space
Kristina GrangeChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikStadsbyggnad
Sökord: stadsbyggnad, urban omvandling, migration, ojämlikhet, ojämn geografisk utveckling
Anders HagsonChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikStadsbyggnad
Sökord: Trafikplanering, stadsplanering, miljökonsekvensanalys; dimensionering, utformning och gestaltning av trafiksystem.
Anna KaczorowskaChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikStadsbyggnad
Sökord: urban design & planering, markanvändning, urban resiliens, ekosystemtjänster, urbana godstransporter, urban design & planning, land use, urban resilience, ecosystem services, urban freight transport
Jaan-Henrik KainChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikStadsbyggnad
Sökord: hållbar stadsutveckling, planering, socioteknisk, avfall, planeringsprocess, sustainable urban development, planning, sociotechnical, waste, planning process
Anna-Johanna KlasanderChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikStadsbyggnad
Sökord:
Fabio LatinoChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikStadsbyggnad
Sökord:
Björn MalbertChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikStadsbyggnad
Sökord: stadsbyggnad, samhällsplanering, ekologisk grundsyn, naturresursplanering, infrastruktur, teknisk försörjning, planeringsprocessen, planeringsmetoder, planeringsorganisation
Laura Estévez MaurizChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikTeknisk akustik
Sökord:
Jens ForssénChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikTeknisk akustik
Sökord:
Tor KihlmanChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikTeknisk akustik
Sökord: aktiv bullerreglering; akustik; bullerbekämpning; bullerutbredning; ljudisolering; rumsakustik; stomljud;
Mendel KleinerChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikTeknisk akustik
Sökord: ljudkvalité; ljudkomfort; ljudmiljö; bullerbekämpning; ljudisolering; akustik, psykoakustik; rumsakustik, emotionell respons, Product sound quality; sound comfort; environmental sound; soundscape; noise control; sound insulation; acoustics; psychoacoustics, room acoustics, emotional response
Wolfgang KroppChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikTeknisk akustik
Sökord: trafikbuller, däckvägbanebuller, ljudmiljö, ljudlandskap,vibrationer, traffic noise, tyre/road noise, soundscape, sound propagation outdoors, noise control, vibration control
Lars BergdahlChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikVatten Miljö Teknik
Sökord: Vatten, luft, strömning, flöden, avlopp, regn, spillvatten, spädning, spridning, föroreningar, spillvärme, belastningar, sedimenttransport, styrning, bräddavlopp, oljeavskiljare, våtmarker, utjämningsmagasin, sjövärme, dammar., Hydraulics, air, fluid flow, sewage, run-off, mixing, dispersion, pollutants, waste heat, loads, sediment transport, combined sewer overflow, oil separators, lake heat, wetlands, retention ponds.
Mia BondelindChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikVatten Miljö Teknik
Sökord:
Petra Bosch-SijtsemaChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikVatten Miljö Teknik
Sökord:
Divia Jiménez EncarnaciónChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikVatten Miljö Teknik
Sökord: delningsekonomi, resurs, hushållskonsumtion, sharing economy, resources, household consumption
Yuliya KalmykovaChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikVatten Miljö Teknik
Sökord:
Karin Karlfeldt FedjeChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikVatten Miljö Teknik
Sökord:
Jesper KnutssonChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikVatten Miljö Teknik
Sökord:
Anna NorénChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikVatten Miljö Teknik
Sökord: TBT, tennorganiska föreningar, muddermassor, stabilisering och solidifiering (S/S), sediment, TBT, organotins, dredged material, stabilisation and solidification (S/S), sediment
Frank PerssonChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikVatten Miljö Teknik
Sökord: marine, seaweed, algae, bacteria, antifouling, biofilm, community composition, chemical ecology
Thomas PetterssonChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikVatten Miljö Teknik
Sökord: dricksvatten, dricksvattenförsörjning, ledningsnät, distributionsnät, råvattenskydd, riskanalys, riskhantering drinking water supply, pipe network, distribution network, raw water protection, risk analysis, risk management
Sebastién RauchChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikVatten Miljö Teknik
Sökord:
Ekaterina SokolovaChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikVatten Miljö Teknik
Sökord:
Ann-Margret StrömvallChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikVatten Miljö Teknik
Sökord: monoterpener; haltbestämningar i luft; gaskromatografi; atmosfärkemi; kolväten i luft; fotooxidanter;
Alexandra WestinChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikVatten Miljö Teknik
Sökord:
Britt-Marie WilénChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikVatten Miljö Teknik
Sökord: avloppsvattenrening, biologisk rening, processoptimering, dricksvattenframställning, hållbar utveckling, geo and water engineering, wastewater treatment, biological treatment, process optimization, drinking water production, sustainable development, geo and water engineering
Lars Göran BergqvistChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Sökord: byggprojekt, rationellt samtal, språkbruk, handlingsmöjligheter, fundamentala begrepp, intersubjektivitet, projektsamtal, construction project, the rational dialogue, language use, possibilities of action, fundamental concepts, inter-subjectivity, project dialogues
Camilla PerssonChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Sökord: fjärrvärmedistribution, fjärrvärmerör, värmeledningsförmåga, miljöbelastning, district heat distribution, district heating pipes, thermal conductivity, environmental impacts
Carl Johan FranzénChalmersBiologi och bioteknikIndustriell Bioteknik
Sökord: biobränsle, bioetanol, bioenergi, hållbar bioteknik, bioprocessteknik, bioreaktionsteknik, lignocellulosa, förnybara kemikalier, bioenergy, biosustainability, bioethanol, lignocellulose, bioprocessing, metabolic engineering, biochemical engineering, biofuel
Carl BruniusChalmersBiologi och bioteknikLivsmedelsvetenskap
Sökord:
Marie Palmnäs-BédardChalmersBiologi och bioteknikLivsmedelsvetenskap
Sökord: diet, food, fiber, metabolic disease, metabolic syndrome, gut microbiota, metabolomics
Ann-Sofie SandbergChalmersBiologi och bioteknikLivsmedelsvetenskap
Sökord:
Christer LarssonChalmersBiologi och bioteknikSystembiologi
Sökord: Etanol, Jäst, Saccharomyces, Metabolism, Fysiologi, Ethanol,Yeast,Saccharomyces,Metabolic,Physiology
Placid AtongkaChalmersBiologi och bioteknik
Sökord: biomassa, förgasning, förbränning, pyrolys, Biomass, gasification, combustion, pyrolysis
Pedro InostrozaGUBiologi och miljövetenskapEcotoxicology
Sökord: ecotoxicology, environmental chemistry, environmental genomics, environmental toxicology, mixture toxicity, DNA-based tools
Marie AdamssonGUBiologi och miljövetenskap
Sökord:
Thomas AppelqvistGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: Vedsvamp, ekologi, populationsstrukturer, granskog, artdiversitet, skoglig kontinuitet, spridning
Åsa ArrheniusGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: blandningar, toxicitet, ekotoxikologi, mikroalger, blandningsmodeller, riskanalys, mixture toxicity, aquatic toxicology, toxicants, Pollution Induced Community Tolerance (PICT), microbenthic communities, algae, microcosm system, risk assessment
Thomas BackhausGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: läkemedel, statistik, modellering, kemiska blandningar, blandningar, ekotoxikologi, mixture, ecotoxicology, pharmaceuticals, nanoparticles, algae, aquatic toxicology, joint action, statistic, biometry
Thomas Berg HasperGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: Plants, CO2, Atmosphere, Stomatal conductance, Plant physiology, Evolution, Ecosystems, Climate change
Eva-Lotta BlomGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: leisure boats, Pomatoschistus minutus, acoustic communication,
Frida BookGUBiologi och miljövetenskap
Sökord:
Karine Bresolin de SouzaGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: proteomik, polutant effekter, fisk, biologisk övervakning, proteomics, polutant effects, fish, biomonitoring
Malin BrobergGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: ozone, carbon dioxide, crops, nutrients,
Monica Börjesson-BergströmGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: miljörätt, environmental law
Bethanie Carney AlmrothGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: fisk, ekotoxicologi, miljögifter, oxidativ stress, åldrande, biomarkörer, läkemedel, mikroarray, fish, ecotoxicology, environmental pollution, oxidative stress, aging, biomarkers, pharmaceuticals, microarray
Natàlia Corcoll CornetGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: ecotoxicology, aquatic ecosystems, algae, microbial communities, molecular ecology
Åslög DahlGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: aerobiologi, bioaersoler, pollen, sporer, hälsoeffekter, fenologi, vindpollinerade växter, utomhusmiljö, inomhusmiljö, aerobiology, bioaerosols, pollen, spores, mould, health effects, phenology, wind-pollinated plants, outdoor air, indoor air
Robert DaunGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: GAC, pollen, bioaërosoler, GAC, pollen, bioaërosols
Göran DaveGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: akvatisk toxikologi; ekotoxikologi; fisk; evertebrater; metaller; bekämpningsmedel; avloppsvatten; sediment; dagvatten, aquatic toxicology, ecotoxicology, fish, invertebrates, metals, pesticides, wastewater, sediment
Geerte de JongGUBiologi och miljövetenskapAnnan
Sökord:
Sam DupontGUBiologi och miljövetenskapAnnan
Sökord:
Mirindi Eric DusengeGUBiologi och miljövetenskapAnnan
Sökord: Photosynthesis, respiration, thermal acclimation, climate change, boreal, tropical, trees
Susanne ErikssonGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: decapod, Nephrops norvegicus, havskräfta, mangan, kalcium, koppar, ömsning, metallackumulering, syrebrist, eutrofiering , biomarkör, juvenil, larvodling, reproduktion, rekrytering, predator/byte interaktioner, decapod, Nephrops norvegicus, manganese, calcium, copper, moult, metal accumulation, hypoxia, eutrophication, biomarker , juvenile, lobster culture, breading,reproduction, recruitment, predator/prey interaction
Lars FörlinGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: akvatisk miljö; marin miljö; toxikologi; zoofysiologi; fisk; avgiftningsenzym; steroidmetabolism; cytokrom P-460; monooxygenas; konjugeringsenzym; miljögifter; induktion; biomonitoring;
Åke GranmoGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: ekotoxikologi; marin; industriutsläpp; evertebrater; biotillgänglighet; sediment; musslor; skogsindustri; klorerade substanser; bioackumulering; PAH; pesticider;
Johanna GränsGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: ekotoxikologi, miljögifter, blandningar, fisk, fysiologi
Bengt GunnarssonGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: Urban ekologi - urban biodiversitet - naturens påverkan på människor
Annemieke (=Annemarie) GärdenäsGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: Biogeophysics, Biogeochemistry, Process-oriented modelling, Forestry, Agriculture, Carbon, Nitrogen, Radionuclides, Land-Climate interactions
Frank GötmarkGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: faunavård; naturvård; fåglar; naturvårdsbiologi;biomassaproduktion,energi,bioenergi
Kerstin JohannessonGUBiologi och miljövetenskap
Sökord:
Jörgen JohnssonGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: beteende ekologi evolution fysiologi fiskar laxfisk odling selektion miljö utsättningar transgen GMO tillväxt överlevnad aggression dominans predation riskbedömning konkurrens rymning, behaviour ecology evolution physiology fish salmonids farming selection environment release transgenic GMO growth survival aggression dominance predation risk-assessment competition escape
Åke LarssonGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: ekotoxikologi, biokemiska/fysiologiska effekter, miljögifter, industriutsläpp, skogsindustri, metodutveckling, miljöövervakning, fisk, sjöar, Östersjön, Skagerrak,, ecotoxicology, biochemical/physiological effects, pollutants, industrial effluents, forest industry, method development, environmental monitoring, fish, lakes, Baltic Sea, Skagerack,
Jenny LeonardssonGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: naturvårdsgallring, naturvård, skog, conservation, forest
Peter LindbergGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: faunavård; pilgrimsfalk; miljögifter; äggskalsförtunning; populationsstudier;
Ulf MolauGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: växtekologi, tundra, Aktis, ITEX, landskapsekologi, biodiversitet, Global Change, klimat, plant ecology, tundra, Arctic, ITEX, landscape ecology, biodiversity, Global Change, climate
Per NilssonGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: mjukbottnar; bakterier; protozoer; meiofauna; närsaltanalyser;, Marine ecology, Integrated coastal zone management, Biodiversity, Mapping, GIS, Monitoring, Fisheries
Helen Nilsson SköldGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: åldrande, reproduktionsstrategier, fisk, asexuell reproduktion, pigmentceller, telomerase, ageing, reproductive strategies, size selected fishery, fish, pigment cells, telomeras
Mikael OlssonGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: undervisning; läromedelsproduktion; miljövård; miljöbibliotek;
Henrik PaviaGUBiologi och miljövetenskap
Sökord:
Allison PerrigoGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: Biodiversity, biologisk mångfald, GGBC, Gothenburg Global Biodiversity Centre
Susanne Pihl BadenGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: kräftdjur; ekofysiologi; biomarkörer; havsförorening;, coastal ecology, ecosystem services
Håkan PleijelGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: Ozon, ozonupptag, kritisk nivå, grödor, lavar, koldioxid, mikrometeorologi, kväve, bioindikation, dos-respons-samband, Ozone, ozone uptake, critical level, crops, lichens, carbon dioxide, micrometeorology, nitrogen, bioindication, dose-response relationship
Rutger RosenbergGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: marin ekologi; eutrofiering; bentos; algblomning; bentisk-pelagisk koppling; syretolerans;
Bengt SilverinGUBiologi och miljövetenskap
Sökord:
Dan StrömbergGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: Kvicksilver, atmosfär, fotokemi, kvantkemi, rökgaser, rökgasrening, förbränning, kväveoxider, lustgas, katalys., Mercury, atmosphere, photochemistry, quantum chemistry, flue gas, flue gas cleaning, combustion, nitrogen oxides, nitrous oxide, catalysis.
Kristina SundbäckGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: marina grundbottnar; bentos; sediment; mikrobiella mattor; stabilisering; eutrofiering; UV-B, mikrofytobentos; bakterier; meiofauna; primärproduktion; betning; kväve; fosfor; kisel; syre; Skagerrak; bottenfauna; algansamling; diatoméer, cyanobakterier, grönalger.
Lasse TarvainenGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: koldioxid, gran, fältkammare, ekofysiologi, gasutbyte, fotosyntes, respiration, tillväxt, mikroklimat, carbon dioxide, spruce, chamber measurements, ecophysiology, gas exchange, photosynthesis, respiration, growth, microclimate
Johan UddlingGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: marknära ozon, ozon, vårtbjörk, björk, Betlua pendula, open-top chambers, gasutbyte, stomatakonduktans, fotosyntes, tillväxt, tropospheric ozone, ozone, birch, Betula pendula, open-top chambers, gas exchange, stomata conductance, photosynthesis, growth
Göran WallinGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: luftföroreningar, ozon, kväveföreningar, koldioxid, gran, Picea abies, tall, Pinus silvestris, jordbruksgrödor, vete, exponeringssystem, fältkammare, odlingssytem, ekotoxikologi, växtfysiologi, ekofysiologi, växters gasutbyte, gasutbytesteknik, 14C-teknik, fotosyntes, kolomsättning, tillväxt, vattenhushållning, näringsomsättning, växters mikroklimat, upptag av föroreningar, deposition,
Angela WulffGUBiologi och miljövetenskap
Sökord:
Sten-Åke WängbergGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: arsenik, tungmetaller, bekämpningsmedel, mikroalger, ekotoxikologi, ekologisk modellering, limnologi, marin biologi, akvatisk ekologi, modellekosystem, fotosyntes,
Rune AnderssonGUBiomedicinInfektionssjukdomar
Sökord: Luftföroreningar, vaccinationer, luftvägsinfektioner, Air pollution, respiratory infections, vaccination
Matilda EmgårdGUBiomedicinInfektionssjukdomar
Sökord: Antimicrobial resistance, antibiotic resistance, pneumococci, pneumococcal disease, Africa South of Saharah, antimikrobiell resistens, antibiotika resistens, pneumokocker, pneumokocksjukdom, Afrika söder om Sahara
Anna JohnningGUBiomedicinInfektionssjukdomar
Sökord: Antibiotikaresistens, läkemedelsutsläpp, fluoroquinoloner, Indien, bioinformatik, Antibiotic resistance, pharmaceutical pollution, fluoroquinolones, India, bioinformatics
Joakim LarssonGUBiomedicinInfektionssjukdomar
Sökord: läkemedel, fisk, toxicogenomics, biomarkörer, reproduktion, endokrinologi, hormoner, antibiotika, bakterier, resistens, avloppsvatten, genomik, pharmaceuticals, fish, biomarkers, reproduction, endocrinology, hormons, antibiotics, bacterias, resistance, wastewater, genomics
Dan BaeckströmGUBiomedicinMedicinsk kemi och cellbiologi
Sökord:
Mats SandbergGUBiomedicinMedicinsk kemi och cellbiologi
Sökord: bromerade flamskyddsmedel, miljösamordnare, källsortering, Hjärnans utveckling, Environmental coordinatorat the Sahlgrenska academy, persistent organic pullutants, Flame retardants, Brain development
Devdatt DubhashiChalmersData- och informationsteknik (Chalmers)Datavetenskap
Sökord: randomiserade algoritmer, maskininlärning, Big Data, beräkningsbiologi
Cristina Martinez MontesChalmersData- och informationsteknik (Chalmers)Software Engineering
Sökord:
Birgit PenzenstadlerChalmersData- och informationsteknik (Chalmers)Software Engineering
Sökord: Software Engineering for Sustainability, Requirements Engineering, Quality Assurance, Human Resilience
Sally WindsorGUDidaktik och pedagogisk professionGeneral Didactics and Pedagogic Work
Sökord:
Åke IngermanGUDidaktik och pedagogisk profession
Sökord: lärande, undervisning, teknik, hållbar utveckling, teknisk bildning, learning, teaching, technology, sustainable development, technological literacy
Eva NybergGUDidaktik och pedagogisk profession
Sökord: lärande, kompetensutveckling, hållbar utveckling, ekologi, biologiska livscykler, formativ utvärdering, learning, in-service training, education for sustainable development (ESD), ecology, biological life cycles, formative assessment, cognition and aesthetics
Helena PedersenGUDidaktik och pedagogisk profession
Sökord: pedagogik, kritiska djurstudier, utbildningsfilosofi, hållbar utveckling, Antropocen, posthumanism, pedagogy, critical animal studies, philosophy of education, sustainable development, Anthropocene, posthumanism
Bengt O TedeborgGUDidaktik och pedagogisk profession
Sökord:
Jens BobergGUEkonomi och samhälleEkonomisk historia
Sökord:
Oskar BrobergGUEkonomi och samhälleEkonomisk historia
Sökord: mjölk, näringslivshistoria, mejeri, KRAV, Arla, Latour, entreprenör, milk, business history, dairy industry, Latour, entrepreneurship, Arla
Staffan GranérGUEkonomi och samhälleEkonomisk historia
Sökord: Miljöhistoria, skogshistoria, Skogsbruk, Äganderätt, Förfoganderätt, institutionell ekonomi, Miljöstyrmedel, Avskogning, Materialflöden, Träkol, Environmental History, Forest History, Forestry, Property Rights, Entitlements, Institutional economics, Time Preferences, Deforesting, Material flows, Charcoal
Ann IgheGUEkonomi och samhälleEkonomisk historia
Sökord: Economic history, labour markets, gender, migration, family politics
Birgit KarlssonGUEkonomi och samhälleEkonomisk historia
Sökord: ekonomi, historia, materialflöden, miljöpolitik, återvinning, Economics, history, material flows, environment policy, recycling
Svante PradoGUEkonomi och samhälleEkonomisk historia
Sökord: miljö, hållbar utveckling, ekonomisk tillväxt, materialflöden, avmaterialisering, konsumption, produktion, fiske, environment, sustainable development, the Kuznets curve, economic growth, consumption, production
Olof ZaringGUEkonomi och samhälleInstitutet för innovation och entreprenörskap
Sökord:
Robin BiddulphGUEkonomi och samhälleKulturgeografi
Sökord: land rights, food waste, tourism, uneven Development, tenure conversions, right to buy, livelihoods,
Charlotta Capitao PatraoGUEkonomi och samhälleKulturgeografi
Sökord: stationssamhällen, regional kontext, fysisk planering, infrastrukturplanering, järnvägar, station communities, regional context, planning, infrastructure, railways
Charlotta DahlGUEkonomi och samhälleKulturgeografi
Sökord: stationssamhällen, regional kontext, station communities, regional context
Erik ElldérGUEkonomi och samhälleKulturgeografi
Sökord: Resvanor, stadsbyggnad, tillgänglighet, GIS
Ana Gil SoláGUEkonomi och samhälleKulturgeografi
Sökord: vardagsliv, rörlighet, tillgänglighet, pendling, genus, social hållbarhet, planering, everyday Life, mobility, accessibility, work travel, gender, social sustainiblity, planning
Andreas Skriver HansenGUEkonomi och samhälleKulturgeografi
Sökord: Coastal marine management, outdoor recreation, nature conservation, monitoring, zoning strategies
Anders LarssonGUEkonomi och samhälleKulturgeografi
Sökord: Industrial and economic geography, Regional development and innovation, Regional planning and policy, GIS, Transport and accessibility methodology
Jonas LindbergGUEkonomi och samhälleKulturgeografi
Sökord:
Kanchana N RuwanpuraGUEkonomi och samhälleKulturgeografi
Sökord: Sri Lanka, South Asia, Labour, Feminism, Corporate Codes of Conduct, Post-Conflict, Post-Disaster
Mattias SandbergGUEkonomi och samhälleKulturgeografi
Sökord: Barn, ungdomar, tätortsnära natur, friluftsliv, natursyn, hållbar utveckling, Children, young people, urban, outdoor recreation, environmental competence
Marie StensekeGUEkonomi och samhälleKulturgeografi
Sökord: biologisk mångfald, friluftsliv, fysisk planering, lokalt perspektiv, lokal delaktighet, plats, landskapsförvaltning, bevarandeplanering,, biodiversity, outdoor recreation, landscape, place, local perspective,participatory planning, landscape management
Bertil VilhelmsonGUEkonomi och samhälleKulturgeografi
Sökord: resvanor;, Travel and communication; human activity patterns and mobility; environmental geography
Ola CarlsonChalmersElektroteknikElkraftteknik
Sökord:
Stanislaw GubanskiChalmersElektroteknikElkraftteknik
Sökord:
Paul ImgartChalmersElektroteknikElkraftteknik
Sökord: grid-forming converters, converter control, renewable integration, wind power, auxilliary services
Ingemar MathiassonChalmersElektroteknikElkraftteknik
Sökord:
David SteenChalmersElektroteknikElkraftteknik
Sökord: Plug-in hybrid, PHEV, elnät, energisystem, Plug-in hybrid, PHEV, energy system.
Tommy SvenssonChalmersElektroteknikKommunikations- och antennsystem
Sökord: Trådlös mobil kommunikation, Wireless communication systems
Yngve HamneriusChalmersElektroteknikSignalbehandling och medicinsk teknik
Sökord: elektromagnetiska fält; elektriska fält; magnetiska fält; lågfrekvens; kraftfrekvens; högfrekvens; mikrovågor; biologiska effekter; genetiska effekter; cancer; överkänslighet; mätteknik; reduktion;
Bo EgardtChalmersElektroteknikSystem- och reglerteknik
Sökord:
Torsten WikChalmersElektroteknikSystem- och reglerteknik
Sökord: Modellering, biofilm, nitrifikation, avloppsvatten, styrning, reglering, dynamik, experiment, biobädd, denitrifikation, Modelling, biofilm, nitrification, wastewater, control, dynamics, experiments, trickling filter, denitrification
Balzas KulcsarChalmersElektroteknik
Sökord: intelligenta transportsystem
Sonja LundmarkChalmersElektroteknik
Sökord: design, modellering, elektriska maskiner, el- och hybridfordon, vindkraftgeneratorer
Torbjörn ThiringerChalmersElektroteknik
Sökord:
Daniel SlungeGUEnvironment for Development
Sökord: Miljöekonomi, Hälsoekonomi, Strategisk miljöanalys, forskning-policy interaktion, fästing, TBE, borrelia, kemikalier, styrmedel, värdering, Environmental economics, Health economics, Strategic environmental assessment, policy instruments, governance, chemicals, ticks, TBE
Jasmine ElliottGUFilosofi, lingvistik och vetenskapsteoriPractical Philosophy
Sökord:
Joakim SandbergGUFilosofi, lingvistik och vetenskapsteoriPractical Philosophy
Sökord: environmental ethics, sustainable finance, sustainable investment
Petra AnderssonGUFilosofi, lingvistik och vetenskapsteori
Sökord: natur, miljöetik, naturbruk, djur, djuretik, nature, environmental ethics, land use, natural resources, animals, animal ethics
Bengt BrüldeGUFilosofi, lingvistik och vetenskapsteori
Sökord: Klimatetik, klimaträttvisa, global rättvisa, livskvalitet, lycka, hälsa, miljöetik, Climate ethics, sustainability, climate justice, global justice, well-being (quality of life), happiness, health, environmental ethics
Dick KasperowskiGUFilosofi, lingvistik och vetenskapsteori
Sökord: citizen science, participatory practices, open collaborative project, open science
Christian MuntheGUFilosofi, lingvistik och vetenskapsteori
Sökord: Etik, Försiktighetsprincipen, Hållbar utveckling, Miljöetik, Miljöfilosofi, Riskvärdering, antibiotikaresistens, Keywords Environmental ethics, Environmental philsophy, Ethics, Precautionary principle, Risk evaluation, Sustainable development
Julie GoldChalmersFysik (Chalmers)Biologisk fysik
Sökord:
Si ChenChalmersFysik (Chalmers)Bionanofotonik
Sökord: Nano particles, sensor, optics, spectroscopy
Dinko ChakarovChalmersFysik (Chalmers)Kemisk fysik
Sökord: vatten, syre, ozon, CO, NOx, sot, damm, is, katalysator, adsorption, foton(be)strålning, fotokemi, atmosfäriska processer, gasifiering av kol, katalytisk avgasrening., water, ice oxygen, /ozone, CO, NOx soot, dust, salt, ice, catalyst, adsorption, photon irradiation, photo chemistry, atmospheric processes, carbon gasification , catalytic emission cleaning.
Bengt KasemoChalmersFysik (Chalmers)Kemisk fysik
Sökord: Catalysis, photocatalysis, stratospheric (photo)chemistry on particulates
Patrik JohanssonChalmersFysik (Chalmers)Kondenserade materiens fysik
Sökord: elektrolyter, batterier, bränsleceller, material, modellering
Simon LindbergChalmersFysik (Chalmers)Kondenserade materiens fysik
Sökord: Batterier, super capacitors, super capacitors, batteries
Gustav ÅvallChalmersFysik (Chalmers)Kondenserade materiens fysik
Sökord: Batterier, Batteries
Tünde FülöpChalmersFysik (Chalmers)Nukleär teknik
Sökord: fusion, plasma, transport, stabilitet, energi, fusion, plasma, transport, stability, energy
Bengt-Erik MellanderChalmersFysik (Chalmers)Nukleär teknik
Sökord:
Anders NordlundChalmersFysik (Chalmers)Nukleär teknik
Sökord: radiografi, neutronaktivering, neutronfysik, reaktorfysik, energirelaterad kärnfysik, fission, Radiography, neutron activation, neutron physics, energy related nuclear physics, fission
Björn JonsonChalmersFysik (Chalmers)Subatomär fysik
Sökord: radon, mätning, kalibrering, mätinstrument, kadmium, neutronaktivering, Radon, measurements, calibration, measuring devices, Cadmium, neutron activation
Göran NymanChalmersFysik (Chalmers)Subatomär fysik
Sökord: radon, mätning, kalibrering, mätinstrument, kadmium, neutronaktivering, Radon, measurements, calibration, measuring devices, Cadmium, neutron activation
Imre PázsitChalmersFysik (Chalmers)Subatomär, högenergi och plasmafysik
Sökord: Energpiroduktion; brusdiagnostik; kärnteknik; neutronradiografi, neutronaktivering; materialprov; positroner, Energy production; noise diagnostics; nuclear techniques; neutron radiography; neutron activation.
Bertil DyneforsChalmersFysik (Chalmers)
Sökord: Kluster, Clusters
Annemarie WagnerChalmersFysik (Chalmers)
Sökord: Miljörelaterad atmosfärsvetenskap, mätmetoder för spårelement, GF-AAS, EDXRF, XRF, Environment, atmospheric processes, measurement of trace elements, GF AAS, EDXRF, XRF.
Ingvar AlbinssonGUFysik (GU)
Sökord: Bränsleceller, Batterier, Fasta elektrolyter, Fasta jonledare, Protonledning, Oxider, Polymerer, Kompositer, Keramer, Dielektrisk analys, Impedansanalys, Termisk analys., Fuel cells, Batteries, Solid electrolytes, Solid ion conductors, Proton conduction, Oxides, Polymers, Composites, Ceramics, Dielectric analysis, Impedance analysis, Thermal analysis.
Ingela BursjööGUFysik (GU)
Sökord: lärande för hållbar utveckling, lärares yrkesidentitet, dilemman i läraridentiteten, transformativt lärande, praxisnära forskning, professionsforskning, scientific literacy, technological literacy, STSE: science-technology-society-enviroment
Bernhard MehligGUFysik (GU)
Sökord: Turbulence, rain clouds, rain initiaion, droplet collisions
Giovanni VolpeGUFysik (GU)
Sökord: optisk pincett, aktiv materia, neurovetenskap, artificiell intelligens, optical tweezers, active matter, neurosciences, artificial intelligence
Hanna MartinGUFöretagsekonomiska institutionenEconomic Geography
Sökord: economic geography, regional development, geography, grand challenges, socio-technical transitions, innovation systems, innovation policy, food industry, forest industry, bioeconomy
Roman MartinGUFöretagsekonomiska institutionenEconomic Geography
Sökord: economic geography, regional development, innovation systems, cluster, policy
Zelalem AbayGUFöretagsekonomiska institutionenIndustriell och finansiell ekonomi & Logistik
Sökord: Sustainable Finance, ESG disclosure and performance
Jonas FlodénGUFöretagsekonomiska institutionenIndustriell och finansiell ekonomi & Logistik
Sökord: intermodala transporter, kombinerade transporter, logistik, transport, intermodal transport, logistics, modal shift, överflyttning, väg, järnväg, road, rail, shipping, business model, actor
Elisabeth KarlssonGUFöretagsekonomiska institutionenIndustriell och finansiell ekonomi & Logistik
Sökord: logistik, e-handel, digital handel, hållbarhet, distribution
Zoi NikopoulouGUFöretagsekonomiska institutionenIndustriell och finansiell ekonomi & Logistik
Sökord: emission, air pollution, maritime, marine technology, economic intrument, emission trading, marine fuel, natural gas, supply chain
Conny OverlandGUFöretagsekonomiska institutionenIndustriell och finansiell ekonomi & Logistik
Sökord: energisystem, investeringar, styrmedel, finans, ägande, kontroll, energy systems, policy instruments, corporate finance, corporate governance, capital budgeting
Elmira ParviziomranGUFöretagsekonomiska institutionenIndustriell och finansiell ekonomi & Logistik
Sökord:
Anders SandoffGUFöretagsekonomiska institutionenIndustriell och finansiell ekonomi & Logistik
Sökord: Investeringar, bolagsstyrning, lönsamhet, investeringspraxis, energibolag, offentligt ägande, beslutsunderlag, fjärrvärme, kraftproduktion, kommunala bolag, Corporate finance, Corporate governance, Captital budgeting, investments, Public ownership, Strategic management, Utilities, Energy companies, district heating, power production
Gabriela SchaadGUFöretagsekonomiska institutionenIndustriell och finansiell ekonomi & Logistik
Sökord: hållbarhet, hållbarhetsstrategier, miljöstrategier, bioekonomi, sustainability, sustainability strategies, environmental strategies, bioeconomy
Edith SorkinaGUFöretagsekonomiska institutionenIndustriell och finansiell ekonomi & Logistik
Sökord: Intermodala transporter, hållbar logistik, intermodal transport, sustainable logistics
Johan WoxeniusGUFöretagsekonomiska institutionenIndustriell och finansiell ekonomi & Logistik
Sökord: godstransporter, logistik och miljö, intermodala transporter, kombinerade transporter, kombitrafik, järnväg, Freight Transport, Logistics and the environment, Intermodal transport, combined transport, rail transport
Petra AdolfssonGUFöretagsekonomiska institutionenManagement & Organisation
Sökord: city management, air quality, water quality.
Sara BrorströmGUFöretagsekonomiska institutionenManagement & Organisation
Sökord: Gothenburg Research Institute - GRI, Organisation , public management, strategy, sustainability
Niklas Egels ZandénGUFöretagsekonomiska institutionenManagement & Organisation
Sökord: corporate social responsibility, CSR, företag, institutionell teori, hållbarhetsstrategier, corporate social responsibility, CSR, business, workers rights, governance, multinational corporations, institutional theory, strategy
Sandra SamuelssonGUFöretagsekonomiska institutionenManagement & Organisation
Sökord: energi, avfall, organisering, enery, waste management, organizing
María José Zapata CamposGUFöretagsekonomiska institutionenManagement & Organisation
Sökord:
John ArmbrechtGUFöretagsekonomiska institutionenMarknadsföring
Sökord: Tourism impacts, aquaculture, food experiences
Tommy D AnderssonGUFöretagsekonomiska institutionenMarknadsföring
Sökord: tourism events, food events, sustainable
Ulrika HolmbergGUFöretagsekonomiska institutionenMarknadsföring
Sökord:
Eva-Maria JernsandGUFöretagsekonomiska institutionenMarknadsföring
Sökord: upplevelser, innovation, hållbar turism, transdisciplilnär forskning, experiences, innovation, action research, sustainable tourism
Erik LundbergGUFöretagsekonomiska institutionenMarknadsföring
Sökord: turism, event, upplevelser, tourism, events, experiences
Cecilia SolérGUFöretagsekonomiska institutionenMarknadsföring
Sökord:
Peter BeuschGUFöretagsekonomiska institutionenRedovisning
Sökord: hållbarhet, ekonomistyrning, redovisning, M&As, management ideologier, sustainability, management accounting, management control, M&As, management ideologies,
Barbara CzarniawskaGUFöretagsekonomiska institutionen
Sökord: Gothenburg Research Institute - GRI
Lena MossbergGUFöretagsekonomiska institutionen
Sökord: innovation, design, Marketing and consumer experiences, Services marketing, Culinary tourism, Tourism marketing
Lucia PizzichiniGUFöretagsekonomiska institutionen
Sökord: food tourism, coastal tourism, events
Chiara RinaldiGUFöretagsekonomiska institutionenAnnan
Sökord: sustainability, food & gastronomy, sustainable tourism, participatory approaches
Martin ÖbergGUFöretagsekonomiska institutionen
Sökord: Marketing Retailing, Town centre management, shopping centre management, City planning, Regional market development
Ylva Norén BretzerGUFörvaltningshögskolanHållbar stads- och glesbygdsutveckling
Sökord: socialt kapital, förtroende, gräsrotsbyråkrater, miljöchefer, miljöbalken, organisation, kommuner, tillsyn, social capital, trust, grassroot bureaucrats, environmental managers, environmental code of law, municipalities, environmental monitoring
Kerstin BartholdssonGUFörvaltningshögskolanKommunforskning
Sökord:
Stig MontinGUFörvaltningshögskolan
Sökord: Lokaldemokrati, delaktighet, kommuner, klimatpolitik, nätverk, civilsamhälle
Patrik ZapataGUFörvaltningshögskolan
Sökord: City organising, informal settlements, sustainable development, waste management, local governments, scandology, organization theory, management, sociological institutional theory, labour market integration
Elio BottagisioGUGeovetenskaperAtmospheric science
Sökord: organic soils, climate mitigation, GHG fluxes, climate change
Robert BjörkGUGeovetenskaperBLUES
Sökord: Arctic, Greenhouse gas dynamics, Carbon dynamics, Permafrost, Climate change
Mats P. BjörkmanGUGeovetenskaperBLUES
Sökord: Permafrost, Snow, Nitrogen, Greenhouse gas, snow chemistry
Mohammad AurangojebGUGeovetenskaper
Sökord:
Roland BarthelGUGeovetenskaper
Sökord: vatten, vattentillgång, water, water supply
Anna-Karin BjörsneGUGeovetenskaper
Sökord: biogeokemi, lustgas (N2O), kvävecykeln, stabila isotoper, Biogeochemistry, nitrous oxide (N2O), nitrogen cycle, stable isotopes
Louise C. AndresenGUGeovetenskaper
Sökord: jordnäringsämnen, negative emissions, ekosystem påverkas av klimatförändringer, soil nutrients, negative emissions, ecosystem response to climate change
Deliang ChenGUGeovetenskaper
Sökord: Meteorologi, regional klimatologi, matematik modellering, klimatsystemet, mikro och lokal klimatologi, tillämpad klimatologi, UV och ozon, deposition, Göteborg, Kina, klimatändringar, Meteorology, Regional Climatology, Mathematical Modelling, The Climate System, Micro och Local Climatology, Applied Climatology, UV Radiation and Ozone, Deposition, Göteborg, China, Climate Change
Sam FredrikssonGUGeovetenskaper
Sökord: DNS, LES, openFoam, gas, exchange, air-water, interface
Markus GieseGUGeovetenskaper
Sökord:
Torbjörn GustavssonGUGeovetenskaper
Sökord: klimat, lokal klimat, vägklimat, tillämpad klimatologi, trafiksäkerhet, transport, miljö och klimat, climatology, micro climate, road climatology, traffic safety, transport, environment and climate
Anna HedenrudGUGeovetenskaper
Sökord: lustgas, N2O, bioenergi, Salix, slam, gödsling, kammare, eddy covariance, nitrous oxide, N2O, bioenergy crop, willow, Salix, sewage sludge, fertilizer, automated chambers, eddy covariance
Björn HolmerGUGeovetenskaper
Sökord: lokalklimat; inversion; urban värme; lokala vindsystem; omlandsbris; landbris; bebyggelse; trafik; luftföroreningar; kolväten; toluen; kvävedioxid; DOAS;
Åsa KasimirGUGeovetenskaper
Sökord: Markanvändning, dikad torvmark. växthusgasemissioner, lustgas, koldioxid, metan, emissionsfaktorer, CoupModellen, Land use, drained peatland, greenhousegas emissions, Nitrous oxide, carbon dioxide, methane, emission factors, CoupModel
Leif KlemedtsonGUGeovetenskaper
Sökord: växthusgaser, lustgas, metan, koldiod, processtudier, fältmätningar, mikrometeorologi, laser, modellering, Greenhouse gas, nitrous oxide, methane, carbon dioxide, process understanding, chambers, micrometeorology, laser, modelling
Janina KonarskaGUGeovetenskaper
Sökord: urban climate, urban vegetation, thermal comfort, bioclimate
Hui-Wen LaiGUGeovetenskaper
Sökord:
Sven Åke LarsonGUGeovetenskaper
Sökord: hydraulisk uppsprickning; energilager; värmelagring; kyllagring; berggrund; berg-vatten utbyte; vattenkemi; distanselement;
Fredrik LindbergGUGeovetenskaper
Sökord: stadsklimatologi, stadsplanering, GIS, Urban climatology, urban planning, GIS
Hans LinderholmGUGeovetenskaper
Sökord: paleoklimat, klimatförändringar, telekonnektioner, ekologi, dendroklimatologi, paleoclimate, climate change, teleconnections, ecology, dendroclimatology
Kjell NordbergGUGeovetenskaper
Sökord: marina sediment; meiofauna; foraminiferer; palynomorfer; pollen; dinoflagellater; dinocystor; elementanalyser; isotopanalyser; sedimentologi; paleo-oceanografi; Kattegatt; Skagerrak; Nordsjön;
Zack NorwoodGUGeovetenskaper
Sökord:
Michelle NygrenGUGeovetenskaper
Sökord: Hydrology, Hydrosphere, Drought, Hydrogeology
Shiho OnomuraGUGeovetenskaper
Sökord:
Tinghai OuGUGeovetenskaper
Sökord: Climate extreme events, influence factors, mechanics, circulation
David RaynerGUGeovetenskaper
Sökord: RCG, GAC
Johan RodheGUGeovetenskaper
Sökord: oceanografi; strömmar; blandning; sedimentation;
Tobias RüttingGUGeovetenskaper
Sökord:
Rodney StevensGUGeovetenskaper
Sökord: mark; hav; mineralogi; sedimentologi; stratigrafi; Kattegatt; Skagerrak; transport och depositionsprocesser; lagring av föroreningar; jordbruk; gödsling; geokemi;, sediment transport, sedimentation, harbour pollution, coastal sedimentology, archipelago environment, estuary, geochemistry, dredging, Quaternary geology, GIS, mineralogy.
Anders StigebrandtGUGeovetenskaper
Sökord: marin systemanalys; fysisk oceanografi; vertikalcirkulation; skiktade vätskors dynamik; blandningsprocesser; interna vågor; internt tidvatten;
Sofia ThorssonGUGeovetenskaper
Sökord: Städer, klimat/meteorologi, termisk komfort, partiklar, CO, GAC, Urban areas, Urban areas, micro - and local meteorology, thermal comfort, particulate matter, CO, GAC
Gösta WalinGUGeovetenskaper
Sökord:
Nils WallenbergGUGeovetenskaper
Sökord:
Magdalena WallmanGUGeovetenskaper
Sökord: kväve, mark, jordbruk, miljö, nitrogen, soil, agriculture, environment
Per WeslienGUGeovetenskaper
Sökord:
Peng ZhangGUGeovetenskaper
Sökord:
Hans AbrahamssonGUGlobala studierFreds- och utvecklingsforskning
Sökord: Segregation, ungdomar, civilsamhällets roll
Sofie HellbergGUGlobala studierFreds- och utvecklingsforskning
Sökord: vatten, hållbar utveckling, water, sustainable development
Fredrik SöderbaumGUGlobala studierFreds- och utvecklingsforskning
Sökord: fattigdom, utveckling, samhällsstyrning, bistånd, Afrika, internationella institutioner, makt, fred, vatten, hälsa, poverty, development, aid, global governance, Africa, power, peace, water, health
Marie ThynellGUGlobala studierFreds- och utvecklingsforskning
Sökord: Hållbar utveckling, utvecklingsländer, urbanisering, stadstransporter, non-motorised mobility, trafikreglering, transport politik, New Delhi, Tehran, Copenhagen, Brasilia, Dacca., sustainable development, sustainable transport, sustainable cities, developing countries, transport policies, social justice, mass motorization, urban governance, urban transport, non-motorised mobility, traffic regulation, Copenhagen, Santiago de Chile, Tehran, New Delhi, Dhaka
Alin KadfakGUGlobala studierHumanekologi/Samhällsvetenskapliga miljöstudier
Sökord: Human Ecology
Per KnutssonGUGlobala studierHumanekologi/Samhällsvetenskapliga miljöstudier
Sökord: hållbar landsbygdsutveckling, hållbara försörjningssystem, tvärvetenskap, Kenya, Shaanxi, Kina, klimatförändringar, markanvändning, sårbarhet, anpassning, sustainable rural development, sustainable livelihoods, interdisciplinary, Kenya, Shaanxi, China, climate change, land use, vulnerability, adaptation
Andrea MorfGUGlobala studierHumanekologi/Samhällsvetenskapliga miljöstudier
Sökord: fysisk planering, deltagande, hållbar resursbruk, naturressurskonflikter, konflikthantering (naturresurs- & planeringskonflikter), integrerad kustzonsförvaltning, kustresurser, vattenkvalité, vindkraft, permanent boende, turistanläggningar, miljökonsekvenser, skärgårdsutveckling, landsbygdsutveckling, planning, participation, sustainable resource management, natural resource conflicts, conflict management (natural resource conflicts), integrated coastal zone management, coastal resources, water quality, wind power, residency and tourism planning, environmental impacts, rural development in coastal areas
Gunilla A. OlssonGUGlobala studierHumanekologi/Samhällsvetenskapliga miljöstudier
Sökord: markanvändning, naturresurser, matprodution, energiproduktion, hållbart nyttjande av biologisk mångfald, ekologiska fotavtryck, klimatändring, land use, natural resources, food production, bioenergy production, sustainable use of biological diversity, ecological foot prints, climate change
Merritt PolkGUGlobala studierHumanekologi/Samhällsvetenskapliga miljöstudier
Sökord: transport, jämställdhet, hållbarhet, tvärvetenskapliga miljöstudier, aktörssamverkan, deltagande
Madeleine PrutzerGUGlobala studierHumanekologi/Samhällsvetenskapliga miljöstudier
Sökord: djuromsorg, djurvälfärd, lantbrukarens perspektiv, djuromsorgsprogram, animal welfare, farmers view, animal welfare program
Nanna RaskGUGlobala studierHumanekologi/Samhällsvetenskapliga miljöstudier
Sökord: Hållbara Städer, Politisk Ekologi, Intersektionalitet, Makt, Social- och miljörättvisa, Hållbar Omställning, Sociala rörelser och gräsrötter, Lokal Styrning, Hållbar Konsumtion, Alternativa Ekonomier och post-growth, Sustainable Cities, Political Ecology, Intersectionality, Power, Social and Environmental Justice, Grassroots Sustainability Transitions, Local Governance, Sustainable Consumption, Alternative and Diverse Economies, Post-growth
Hannah SaldertGUGlobala studierHumanekologi/Samhällsvetenskapliga miljöstudier
Sökord: Social hållbarhet, hållbara städer, hållbar stadsplanering, miljöstyrning, Social sustainability, sustainable cities, sustainable urban planning, environmental governance
Annelie Sjölander-LindqvistGUGlobala studierHumanekologi/Samhällsvetenskapliga miljöstudier
Sökord: Lokal identitet, landskap, platsens betydelse, lokala värden, miljökonflikter, naturresursförvaltning, osäkerhet, 'contaminated communities', kollektiva minnen, naturuppfattning, Local identity, landscape, meaning of place, values, environmental conflicts, natural resource management, uncertainty, contaminated communities, collective memory, environmental perceptions and ideas of Nature
Olga StepanovaGUGlobala studierHumanekologi/Samhällsvetenskapliga miljöstudier
Sökord: kusten, konflikter, resurser, hållbar förvaltning av naturresurser, konflikt analys, konflithantering, Sverige, coast, conflicts, natural resources, susatainable resource management, conflict analysis, conflict management, Sweden
Marie WidengårdGUGlobala studierHumanekologi/Samhällsvetenskapliga miljöstudier
Sökord: biofuel, justice, ethics, fossil-free, transport, forest, Sweden
Staffan AppelgrenGUGlobala studierSocialantropologi
Sökord: kulturarv, turism, konsumtion, Göteborg, Tokyo, secondhand, retro, bevarande, heritage, tourism, consumption, Gothenburg, Tokyo, second-hand, retro, preservation,
Anna BohlinGUGlobala studierSocialantropologi
Sökord: second-hand, återbruk, alternativa kulturarvsformer, materiell kultur
Åsa BoholmGUGlobala studierSocialantropologi
Sökord: Riskhantering, miljöantropologi, kommunikation, kultur, offentlig förvaltning, naturpolitik, Risk management, environmental anthropology, communication, culture, public administration, politics of nature
Jörgen HellmanGUGlobala studierSocialantropologi
Sökord:
Joakim BerndtssonGUGlobala studier
Sökord: Privatisering, krig, säkerhet, säkerhetsstudier, statsbyggnad, civil-militära förhållanden, FN:s fredsoperationer, svensk försvarsopinion
Tom BöhlerGUGlobala studier
Sökord:
Hanna LeonardssonGUGlobala studier
Sökord: societal transformation, state-society interactions, social sustainability, multi-level/scale governance, local
Sebastian LinkeGUGlobala studier
Sökord: Vetenskapskommunikation, Science Communication, Public Understanding of Science, Science and Society, Science and the Media
Magdalena ZeijlonGUGlobala studier
Sökord:
Martin ErikssonChalmersGMV (Chalmers)
Sökord: Sustainable Development, SDG, SDSN, ecotoxicology, metagenomics, microbial community ecology, marine environment, periphyton, Pollution-Induced Community Tolerance (PICT), antifouling
Kerstin HemströmChalmersGMV (Chalmers)
Sökord:
Magdalena ErikssonGUGMV (GU)Global Sustainable Futures (GSF)
Sökord: global, Agenda 2030, sustainability, hållbarhet, partnership, partnerskap, development, utveckling
Anders EkbomGUGMV (GU)
Sökord: Strategic environmental assessment Research-policy interaction
Jan PetterssonGUGMV (GU)
Sökord: sustainable development, sustainability science, atmospheric science, physical chemistry, air quality, climate, aerosol, cloud, bioenergy, surface science, measurement techniques, atmosfärsvetenskap, fysikalisk kemi, luftkvalitet, klimat, moln, bioenergi, ytprocesser, mätteknik
Jan RosvallGUGMV (GU)
Sökord: kulturvård, livscykler, beständighet, lufföroreningar, nedbrytning, byggnader, bebyggelse; bevarandeplanering, dokumentations- och mätmetoder, kulturhistoriska föremål och miljöer, etik, conservation
Kassahun WeldemariamGUGMV (GU)
Sökord: Sustainability, Early Childhood, Posthumanism, New-Materialism, Anthropocentrism, Antromorphisim, Post-anthropocentrism
Karl-Johan SkoghGUHDK, Högskolan för design och konsthantverkEnheten för design
Sökord:
Evren Uzer von BuschGUHDK, Högskolan för design och konsthantverkEnheten för design
Sökord: resilience, activism, participation, development, heritage, urban planning, urban interventions, commons, conflict, artistic research.
Annelies VaneyckenGUHDK, Högskolan för design och konsthantverkEnheten för design
Sökord: participatory design, human rights, sustainability, social inclusion, child culture design, public space
Helena HanssonGUHDK, Högskolan för design och konsthantverk
Sökord:
Jorma HuttuGUHDK, Högskolan för design och konsthantverk
Sökord:
Helena KraffGUHDK, Högskolan för design och konsthantverk
Sökord:
Thomas LaurienGUHDK, Högskolan för design och konsthantverk
Sökord: kritiska djurstudier, biodiversitet, miljöhumaniora, critical animal studies, biodiversity, environmental humanities
Christian IsendahlGUHistoriska studierArkeologi
Sökord: Archaeology, Historical ecology, Sustainability, Resilience, Vulnerability, Tropics, Urbanism, Food security, Freshwater security, Latin America
Christine HansenGUHistoriska studier
Sökord:
Carl Johan BergstenGUHögskolan för scen och musikGOArt - Göteborg Organ Art Center
Sökord: kulturvårdsforskning, orgel, klavikord, musikinstrument, cultural heritage, organ, clavichord, music
Cecilia BerlinChalmersIndustri- och materialvetenskapDesign & Human Factors
Sökord: ergonomi, arbetsmiljö, design, social hållbarhet, ergonomics, work environment, design, social sustainability
MariAnne KarlssonChalmersIndustri- och materialvetenskapDesign & Human Factors
Sökord: hållbara persontransporter, mobilitet-som-tjänst (MaaS), sustainable transport, mobility-as-a-service
Oskar RexfeltChalmersIndustri- och materialvetenskapDesign & Human Factors
Sökord: Användare, konsumenter, produktutveckling, tjänsteutveckling, funktionsförsäljning, Users, consumers, Product development, Design, Services, Product-Service systems, Functional sales
Anneli SelveforsChalmersIndustri- och materialvetenskapDesign & Human Factors
Sökord: Hållbar konsumtion, Hållbar design, Produktutveckling, Cirkulär ekonomi, Hållbara beteenden, Sustainable consumption, Sustainable design, Product development, Circular economy, Sustainable behaviours
Helena StrömbergChalmersIndustri- och materialvetenskapDesign & Human Factors
Sökord: hållbara beteenden, vardagsliv, persontransporter, beteendeförändring, mobilitet, användarcentrerad design, produktutveckling, sustainable behaviours, everyday activities, personal transport, mobility, behaviour change, user-centred design, product development
Örjan SöderbergChalmersIndustri- och materialvetenskapDesign & Human Factors
Sökord: Design, produktutveckling, hållbar utveckling
Jonas TuvesonChalmersIndustri- och materialvetenskapDesign & Human Factors
Sökord: design för hållbarhet, human factors, design for sustainability, human factors
Maria Knutson WedelChalmersIndustri- och materialvetenskapKonstruktionsmaterial
Sökord: Mikrostruktur och mekaniska egenskaper, återvinning, Microstructure and properties, recycling
Lars NyborgChalmersIndustri- och materialvetenskapMaterial och tillverkning
Sökord: ytteknologi, tillverkningsproccer, material för lätta konstruktioner, beständighet (oxidation, korrosion), pulver och partikulära material, surface technology, manufacturing processes, materials for light design, surface engineering, oxidation, corrosion, powder and particulate materials
Martin FagerströmChalmersIndustri- och materialvetenskapMaterial- och beräkningsmekanik
Sökord: FEM, brottmekanik, komposit, beräkningmekanik, materialmekanik, FEM, fracture, composite, computational mechanics, material mechanics
Ilaria BarlettaChalmersIndustri- och materialvetenskapProduktionssystem
Sökord: sustainability; assessment; end-of-life; Key Performance Indicators; e-waste; WEEE; sorting; disassembly; recycling; simulation; system design
Arpita ChariChalmersIndustri- och materialvetenskapProduktionssystem
Sökord: Industry 4.0, resilience, sustainability
Mélanie DespeisseChalmersIndustri- och materialvetenskapProduktionssystem
Sökord: Sustainable manufacturing, Cleaner Production, Eco-efficiency, Resource efficiency, Lean & Green, Circularity, Circular Economy
Hans ErikssonChalmersIndustri- och materialvetenskapProduktionssystem
Sökord: Integrerade miljöledningssystem, miljöteknik
Björn JohanssonChalmersIndustri- och materialvetenskapProduktionssystem
Sökord: hållbara produktionssystem, resilienta produktionssystem, simulering av hållbara produktionssystem, cirkulär ekonomi, standardisering för interoperabilitet och hållbarhet, 3D visualisering och analys av arbetsplatser och fabriker, livscykelanalys, simulering av värdekedjor och samband. Sustainable production, resilient production systems, simulation of sustainable production systems, circular economy, standardization, interoperability, visualization, 3D, AR, VR, workplace design, factory design, value chains.
Johan StahreChalmersIndustri- och materialvetenskapProduktionssystem
Sökord: Produktion, system, simulering, miljöanalys, människa/teknik-system, Production, manufacturing, system, simulation, environmental analysis, human factors engineering
Ninan Theradapuzha MathewChalmersIndustri- och materialvetenskapProduktionssystem
Sökord:
Ebru Turanoglu BekarChalmersIndustri- och materialvetenskapProduktionssystem
Sökord: Artificial intelligence/machine learning in maintenance and production systems, smart maintenance, predictive maintenance, data driven decision making, industrial data analytics
Christina LeeChalmersIndustri- och materialvetenskapProduktutveckling
Sökord: Construction materials, byggvaror, LCA, EPD, Environmental management, miljöledning, aggregates, aggregat
Panagiota PapadopoulouChalmersIndustri- och materialvetenskapProduktutveckling
Sökord: LCA, process simulations, aggregates industry
Monika Djerf-PierreGUJournalistik, medier och kommunikation
Sökord: miljöjournalistik
Maria EdströmGUJournalistik, medier och kommunikation
Sökord: genus, jämställdhet, medier,yttrandefrihet, journalistik, medierepresentationer,äldre i medierna, ålderism, Gender, media representations, ageing, aging,agism, ageism, gender equality, journalism, freedom of expression.
Magnus FredrikssonGUJournalistik, medier och kommunikation
Sökord: organisationers kommunikation,professionella normer, organisatoriska normer, samhälleliga normer, värderingar, idéer
Mathias FärdighGUJournalistik, medier och kommunikation
Sökord: Pressfrihet, Yttrandefrihet, Korruption, Demokrati, Press freedom, Freedom of speech, Corruption, Democracy
Marina GhersettiGUJournalistik, medier och kommunikation
Sökord: Kriskommunikation, sociala medier, nyhetsvärdering, sensationsjournalistik, journalisters syn, nyhetsvärdering, allmänhetens bio- och filmvanor
Gabriella SandstigGUJournalistik, medier och kommunikation
Sökord:
Jesper StrömbäckGUJournalistik, medier och kommunikation
Sökord: political communication, journalism, public opinion, knowledge resistance, knowledge effects, political knowledge
Joana PedrosoGUJuridiska institutionenTax Law
Sökord: Environmental taxes. Eco-taxes. Green taxes. Sustainable taxes. State aid. EU law. Competition rules.
Filip BladiniGUJuridiska institutionen
Sökord: miljörätt, rättslig reglering, Environmental law, regulative design
Lena GipperthGUJuridiska institutionen
Sökord: miljörätt, environmental law
Kristjan LaasGUJuridiska institutionen
Sökord: Miljörätt, kompensation, ålgräs, zostera marina, kustnära havsmiljö, Environmental law, compensation, eelgrass, zostera marina, coastal marine habitats
Erik MägiGUJuridiska institutionen
Sökord: Familjerätt, juridik, föräldraskap, rättslig design, normkritik, intersektionalitet, genus, queer, familj, Family Law, Law, parenthood, legal design, social norms, norm-criticla studies, intersectionality, gender studies, queer studies, family and kinship studies
Christina Olsen LundhGUJuridiska institutionen
Sökord: utsläppsrätter, handel, Kyoto, emissions trading, Kyoto
Ulf PetrussonGUJuridiska institutionen
Sökord: Immaterialrätt, privaträtt, Rättsekonom, Rättsvetenskap, intellektuella tillgångar, Law and technology
Paul GatenholmChalmersKemi och kemiteknikBiopolymerteknologi
Sökord: polymer; plastic; recycling; biodegradation; packaging; coatings; composites; natural polymers;
Jens NordmarkChalmersKemi och kemiteknikFysikalisk kemi
Sökord: Fysikalisk kemi, Artificiell fotosyntes, Solenergi, Physical chemistry, Artificial photosynthesis, Solar energy
Mark ForemanChalmersKemi och kemiteknikIndustriell materialåtervinning
Sökord: Recycling, Solvent Extraction, Deep Eutectic Solvents, Fission products, serious nuclear accident chemistry, lanthanides, plastics, Organic chemistry, Main group chemistry, coordination chemistry
Mikael KarlssonChalmersKemi och kemiteknikIndustriell materialåtervinning
Sökord: Färgavfall, Titandioxid, Återvinning, Paint Waste, Titanium Dioxide, Recovery
Sravya KosarajuChalmersKemi och kemiteknikIndustriell materialåtervinning
Sökord: Li-ion, battery recycling, solvent extaction, Metal recovery
Sandra TostarChalmersKemi och kemiteknikIndustriell materialåtervinning
Sökord: elektroniskt avfall, plaståtervinning, ABS, plastblandningar, WEEE, plastics recyling, ABS,plastic blends
Nils ZachmannChalmersKemi och kemiteknikIndustriell materialåtervinning
Sökord: Recycling, Lithium-Ion Batteries, Supercritical Fluid
Urban GrénChalmersKemi och kemiteknikKemisk apparatteknik
Sökord: separationsteknik; återvinningsteknik; kemikalieåtervinning; systemanalys; omrörning; avvattning; filtrering; pressning; tvättning; destillation; mesaombränning; kausticering; släckning; fysikalisk-kemisk data; CFC; HCFC;, separation operations; recovery technology; chemicals recovery; system analysis; mixing; dewatering; steam drying; filtration; pressing; lime reburning; causticising; slaking; physico-chemical property data; CFC; HCFC;
Anders RasmusonChalmersKemi och kemiteknikKemisk apparatteknik
Sökord: kemiteknik; miljöfarligt avfall; separationsteknik; deponering; konsekvensanalys; spridningsberäkningar;
Sara HeimerssonChalmersKemi och kemiteknikKemisk miljövetenskap
Sökord: livscykelanalys, LCA, hållbarhetsbedömning, life cycle assessment, LCA, sustainablity assessment
Hanna HolmquistChalmersKemi och kemiteknikKemisk miljövetenskap
Sökord: ekotoxikologi, fluorerade kemikalier,PFAS, miljöriskbedömning, livscykelanalys, LCA, ecotoxicology, fluorinated substances, PFAS, environmental riskassessment, life cycle assessment, LCA
Göran PeterssonChalmersKemi och kemiteknikKemisk miljövetenskap
Sökord: kolväten; alkener; alkylbensener; terpener; fotooxidanter; vedeldning, bio-bränslen, sopsortering
Magdalena SvanströmChalmersKemi och kemiteknikKemisk miljövetenskap
Sökord: masstransport, gasdiffusion, polyuretanskum, fjärrvärme, avfallshantering, massspektrometri, gaskromatografi
Louise OlssonChalmersKemi och kemiteknikKemisk reaktionsteknik
Sökord: avgasrening, alternativ bränsleproduktion
Stefanie TammChalmersKemi och kemiteknikKemisk reaktionsteknik
Sökord: DME, dimethylether, NOx-reduktion, bilavgas, syreöverskott, DME, dimethyl ether, NOx reduction, exhaust gas, excess oxygen
Christian EkbergChalmersKemi och kemiteknikKärnkemi
Sökord: industriell materialåtervinning, avfall, metaller, ädelmetaller, bilkatalysatorer, förbränningsaska, elektronikskrot, kärnkemi, kärnavfall, separation, transmutation, lösningskemi, komplexbildning
Toni GutknechtChalmersKemi och kemiteknikKärnkemi
Sökord:
Elin Löfström-EngdahlChalmersKemi och kemiteknikKärnkemi
Sökord: Kemi, kärnavfall, industriellt avfall,hållbar avfallshantering, återvinning, Chemistry, nuclear waste, industrial waste, sustainable waste treatment, recycling
Artem MatyskinChalmersKemi och kemiteknikKärnkemi
Sökord: radium, thermodynamics, nuclear, solubility, co-precipitation, extraction, ropository
Hannes Falk WindischChalmersKemi och kemiteknikOorganisk miljökemi
Sökord: Materialkemi bränslecell fastoxidbränslecell oxid korrosion material stål, Material chemistry fuel cell solid oxide SOFC oxidation corrosion steel
Katarina GårdfeldtChalmersKemi och kemiteknikOorganisk miljökemi
Sökord: Kvicksilver, atmosfär, vattenfas, gasfas, flux, redox-reaktioner, fotokemiska reaktioner, abiotisk metylering, tungmetaller, vatten, luft, sjö, hav., Mercury, atmosphere, aqueous phase, gaseous phase, flux, redox-reactions, photochemical reactions, abiotic methylation, heavymetals, air, water, lake, sea.
Kristina HellströmChalmersKemi och kemiteknikOorganisk miljökemi
Sökord:
Lars-Gunnar JohanssonChalmersKemi och kemiteknikOorganisk miljökemi
Sökord: luftföroreningar; svaveldioxid; kvävedioxid; ozon; korrosion; ytkemi; adsorption; kemisorption; fysisorption; ytreaktioner; spekulär; reflektans; IR; koppar; brons; zink; stål; guld; aluminium; oxider; korrosionsprodukter;, atmospheric corrosion, materials degradation by atmospheric pollutants, light metals, chromia-formers, oxidation, high-temperature corrosion, oxides, Hi Tc Superconductors
Torbjörn JonssonChalmersKemi och kemiteknikOorganisk miljökemi
Sökord: Högtemperaturkorrosion, Förbränning av biomassa, Elektronmikroskopi, High temperature corrosion, Combustion of biomass, Electron microscopy
Pavleta KnutssonChalmersKemi och kemiteknikOorganisk miljökemi
Sökord: CSS, miljövänlig produktutveckling, gas engine, jet engine, Pt-effekt., CSS, ETH sustainability,gas engine,jet engine,sustainability indicators, sustainability leadership, social indicators, environmental friendly product development, gas engine, jet engine, Pt-effect.
Vratislav LangerChalmersKemi och kemiteknikOorganisk miljökemi
Sökord: röntgen diffraktion, ESEM, förbränningsprodukter, korrosionsprodukter, strukturbestämning, X-ray diffraction, ESEM, combustion products, corrosion products, structure determination
Henrik LeionChalmersKemi och kemiteknikOorganisk miljökemi
Sökord:
Jesper LiskeChalmersKemi och kemiteknikOorganisk miljökemi
Sökord:
Michelle NerentorpChalmersKemi och kemiteknikOorganisk miljökemi
Sökord: kvicksilver, GMOS, DGM, Råö, expedition, Antarktis, mercury, GMOS, DGM, Råö, expeditions, Antarctica
Britt-Marie SteenariChalmersKemi och kemiteknikOorganisk miljökemi
Sökord:
Rikard YlménChalmersKemi och kemiteknikOorganisk miljökemi
Sökord: cement, hydratation, nanosilika, alit, belit, nanopartiklar, cement, hydration, nano silica, alite, belite, nano particles
Dongmei ZhaoChalmersKemi och kemiteknikOorganisk miljökemi
Sökord:
Maria GunnarssonChalmersKemi och kemiteknikSkogsindustriell kemiteknik
Sökord:
Hans ThelianderChalmersKemi och kemiteknikSkogsindustriell kemiteknik
Sökord:
Markus AnderssonChalmersKemi och kemiteknikTeknisk ytkemi
Sökord: Marine Paint
Hanna Härelind IngelstenChalmersKemi och kemiteknikTeknisk ytkemi
Sökord: NOx, miljökatalys, emissionsrening, NOx, environmental catalysis, emission cleaning
Simon IsakssonChalmersKemi och kemiteknikTeknisk ytkemi
Sökord: Vatten, Vattenrening, Avloppsrening, Filter, Nano, Avsaltning, Biomimetik, Lipid, Aquaporin, Kiseldioxid, Water, Purification, Treatment, Filter, Nano, Desalination, Biomimicry, Lipid, Aquaporin, Silica
Magnus SkoglundhChalmersKemi och kemiteknikTeknisk ytkemi
Sökord:
Johan BomanGUKemi och molekylärbiologiAtmospheric Science
Sökord: spårämnen; röntgenfluorescens; aerosoler; vatten; sjösediment; EDXRF; miljömätteknik; spektroskopi;, trace elements; X-ray fluorescence; aerosols; water; sediments; EDXRF; environmental measurement techniques; spectroscopy;
Mattias HallquistGUKemi och molekylärbiologiAtmospheric Science
Sökord: Atmosfärkemi, partiklar, aerosoler, terpener, troposfär, Atmospheric chemistry, particles, aerosols, terpenes, troposphere
Kalyan MitraGUKemi och molekylärbiologiAtmospheric Science
Sökord: Bio-markers, Air Pollution, Health
Epameinondas TsiligiannisGUKemi och molekylärbiologiAtmospheric Science
Sökord: SOA, VOC, Mass Spectrometry, Aerosols, Atmospheric Chemistry
Örjan HanssonGUKemi och molekylärbiologiBiokemi och biofysik
Sökord: biofysik, spektroskopi, laser, kinetik, elektronöverföring, fotosyntes, kopparproteiner, biophysics, spectroscopy, laser, kinetics, electron transfer, photosynthesis, copper proteins
Alexina Thorén WilliamsGUKemi och molekylärbiologiBiokemi och biofysik
Sökord:
Huaqing LiGUKemi och molekylärbiologiFysikalisk kemi
Sökord: Quantum dynamics, reaction rate
Gunnar NymanGUKemi och molekylärbiologiGrundläggande kemi
Sökord: vågpaket, fotodissociation, fotolys, kvantdynamik, wavepacket, photdissociation,photolysis, quantum dynamics
Anders BlombergGUKemi och molekylärbiologiMikrobiologi
Sökord: marin, jästsvampar, havstulpan, genom-sekvensering, osmoreglering, high-thoughput screening, fenotypning
Malte HermanssonGUKemi och molekylärbiologiMikrobiologi
Sökord: genöverföring; resistensgener; marin miljö; bakterier; transposon; plasmid; selektionstryck;
Katarina AbrahamssonGUKemi och molekylärbiologiMiljökemi
Sökord: marine chemistry, analytical chemistry, organo-halogens, bioremediation of petroleum products
Melissa ChiericiGUKemi och molekylärbiologiMiljökemi
Sökord: koldioxid, Arktis, Antarktis, havsis, växthusgaser, snö-is-hav, carbon dioxide, polar seas, sea ice, greenhouse gases, air-ice-sea exchange, biogeochemical processes
Per HallGUKemi och molekylärbiologiMiljökemi
Sökord: Kemi; sediment; porvatten; bentiska flöden; sediment-vatten interaktioner; marin miljö; kol; syre; kväve; fosfor; kisel; mineralisering; tidig diagenes; biogeokemiska processer; eutrofiering; ekotoxikologi; miljögifter; tributyltenn; bromerade flamskyddsmedel, Chemistry; sediment; pore water; benthic fluxes; sediment-water interactions; marine environment; carbon; oxygen; nitrogen; phosphorus; silica; mineralization; early diagenesis; biogechemical processes; eutrophication; ecotoxicology; environmental pollutants and toxicants; tributyl tin; brominated flame retardants
Julia HammesGUKemi och molekylärbiologiMiljökemi
Sökord: SOA, atmospheric chemistry, mass spectrometry
Martin HassellövGUKemi och molekylärbiologiMiljökemi
Sökord: Kolloider, colloid, partiklar, metaller, porvatten, sediment, spårelement, grundvatten, dagvatten, muddring, Colloids, particles, metals, elements, sediment, porewater, sediment, groundwater, stormwater, dredging
Leif HolmlidGUKemi och molekylärbiologiMiljökemi
Sökord: högtemperaturomvandling; förbränning; aerosoler; alkalisaltpartiklar; atmosfäriska reaktioner; halogener; ozon;, High temperature energy conversion; combustion; aerosols; alkali salt particles; atmospheric reactions; halogens; ozone;
Stefan HulthGUKemi och molekylärbiologiMiljökemi
Sökord: biogeokemi; diagenes; bentiska flöden; bentiska massbalanser; sediment; porvatten; diffusion; kol; kväve; fosfor; kisel; Syre;
Sofia JohanssonGUKemi och molekylärbiologiMiljökemi
Sökord:
Caroline JonssonGUKemi och molekylärbiologiMiljökemi
Sökord: ytkemi, mineraler, partiklar, adsorption, ytkomplex, modellering, biomolekyler, metaller, pH, lösningskemi, surface chemistry, minerals, particles, adsorption, surface complex, modelling, biomolecules, metals, pH, solution chemistry
Xiangrui KongGUKemi och molekylärbiologiMiljökemi
Sökord: is, molecular beam, Cirrusmoln, Ice, Molecular Beam, Cirrus Cloud
Evert LjungströmGUKemi och molekylärbiologiMiljökemi
Sökord: gasfaskinetik: heterogena reaktioner: nitratradikal; peroxyacetylnitrat; salpetersyra;
Anna LutzGUKemi och molekylärbiologiMiljökemi
Sökord: SOA, terpene, Volatility, G-FROST
Erik ThomsonGUKemi och molekylärbiologiMiljökemi
Sökord: ice, cryosphere, premelting,
David TurnerGUKemi och molekylärbiologiMiljökemi
Sökord:
Ågot Kirsten WatneGUKemi och molekylärbiologiMiljökemi
Sökord: atm&env
Margareta WedborgGUKemi och molekylärbiologiMiljökemi
Sökord: humusämnen; organiskt kol; jämviktsmodeller; karbonatsystemet; pH;
Ann-Therese KarlbergGUKemi och molekylärbiologiOrganisk och läkemedelskemi
Sökord: allergi, hudexponering, kemiska ämnen, kemisk syntes och analys, sensibiliseringsstudier, SAR, kliniska studier, proteinreaktivitet
Samuel Mwaniki GaitaGUKemi och molekylärbiologi
Sökord: XRF, air pollution, Sub-Saharan Africa,PIXE, PM2.5
Torbjörn GustafssonGUKemi och molekylärbiologi
Sökord: masspektrometri, alkali, biomassa, single particle detection, mass spectrometry, alkali, bio mass, single particle detection
Stina LindqvistGUKemi och molekylärbiologi
Sökord: Bioturbation, Biogeokemi, Marin kemi, Optoder, Bioturbation, Biogeochemistry, Marine chemistry, Imaging optodes
Ravi Kant PathakGUKemi och molekylärbiologi
Sökord: SOA, partitioning, volatility, hygroscopicity
Xiangyu PeiGUKemi och molekylärbiologi
Sökord:
Anders TengbergGUKemi och molekylärbiologi
Sökord: Marin kemi, biologi och geologi; kemiska utbyten mellan sediment och vatten; porvatten profiler; djuphavs och kustnära; abyssal; botten landare; bentiska kammare; gel peeprar; Skagerrak; Weddell havet; Sibiriska shelfen; Arktis; Medelhavet; Gulf of St Lawrence, Marine benthic biogeochemistry, chemical fluxes, pore water distributions, in situ measurements, coastal areas, deep-sea, Skagerrak, Baltic Sea, Weddell Sea, Siberian Shelf, Mediterranean Sea, Gulf of St Lawrence, NE Atlantic, NE Pacific, benthic landers, autonomous instruments, long term deployments, one and two dimensional optical sensors, benthic chambers
David LjungmanGUKliniska vetenskaperKirurgi
Sökord: early-onset colorectal cancer, exposome, molecular epidemiology, microbiome, diet, global surgery data, household survey, facility survey
Ulla TangGUKliniska vetenskaperOrtopedi
Sökord: hållbarhet, sustainability, diabetes, fotsår, plantart tryck, ortoser,skor, biomekanik, prevention, kostnader, hållbarhet, diabetes, foot ulcers, plantar pressure, biomechanics,orthotics, foot wear, prevention, costs, sustainability
Beatrix AlgurénGUKost- och idrottsvetenskap
Sökord:
Emmalee GisslevikGUKost- och idrottsvetenskap
Sökord:
Ann ParinderGUKost- och idrottsvetenskap
Sökord: Hushållsvetenskap, miljö,reurshushållning, mobility,sustainability,home economics
Agneta SjöbergGUKost- och idrottsvetenskap
Sökord: måltidsutveckling, järnets biotillgänglighet, järnbrist, skolmåltid, folkhälsa, nutrition, barnfetma, meal development, iron bioavailability, iron defiency, school meala, public Health, nutrition, childhood obesity
Mari WollmarGUKost- och idrottsvetenskap
Sökord: nutrition, sustainable food consumption, public meals
Helene WåhlanderGUKost- och idrottsvetenskap
Sökord: Hushåll, ekologi, beteende, hållbara vanor, resursanvändning, mat och miljö, beslutsfattande i hushåll, konsumtionsvanor, miljöperspektiv och lärande, Family ecology, behaviour in a sustainable society, interaction in households, households and the environment, decisionmaking, consumption patterns, learning processes
Helena ÅbergGUKost- och idrottsvetenskap
Sökord: Hushåll, avfall, attityder, beteenden, vanor, källsortering, kompostering vatten och avlopp, Households, household resource management, waste, attitudes, behaviours, habits, source separation, composting, water, sewage.
Kerstin GunnemarkGUKulturvetenskaperKulturstudier
Sökord: Stadsliv, minnen, kulturarv
Feras HammamiGUKulturvårdByggd miljö
Sökord: Heritage, planning, resistance, peacebuilding, cities, identity, memory, politics.
Ola WetterbergGUKulturvårdByggd miljö
Sökord: stadsbyggnad, urban planning, kulturvård, integrated conservation, heritage, built environment, kyrkor, churches, religious heritage, religiösa kulturarv, heritage planning, infrastruktur, infrastructure, waste, avfall, renovation, återvinning, recycling, adaptive reuse, återbruk
Ingegärd EliassonGUKulturvård
Sökord: stadsklimatologi; bebyggelseklimatologi; luftmiljö; lokalklimat; energi; komfort; planering; luftföroreningar; grönstruktur ;, urban climate; city climate; local climate; urban planning; green areas; energy; climate comfort; air quality; air environment; air ventilation;
Ingrid Martins HolmbergGUKulturvård
Sökord:
Bosse LagerqvistGUKulturvård
Sökord: Gamla industrimiljöer
Camilla Brudin BorgGULitteratur, idéhistoria & religion
Sökord:
Klas GrinellGULitteratur, idéhistoria & religion
Sökord: antropocentrism, antropocen, muslimskt miljötänkande, miljöhistoria, museers utställande av miljöfrågor, antropocentrism, antropocene, Muslim environmental thinking, environmental history, exhibiting the environmental turn
Rikard WingårdGULitteratur, idéhistoria & religion
Sökord: Ekokritik, biosemiotik, permakultur, grön humaniora, environmental humanities, miljöhistoria, litteraturvetenskap, Ecocriticism, biosemiotics, permaculture, environmental humanities, environmental history, comparative literature.
Grazzia MatamorosGUMarina vetenskaperCentre for Sea and Society
Sökord: Marine social-ecological systems, marine governance, fisheries management, sustainability education, transdisciplinarity
Malin RosengrenGUMarina vetenskaperCentre for Sea and Society
Sökord:
Irina AstemanGUMarina vetenskaperMarine geology
Sökord: climate, coastal hypoxia, primary productivity, marine pollution, alien species
Adam UlfsboGUMarina vetenskaperMarinkemi
Sökord: marin kemi, kemisk oceanografi, karbonatsystemet, Östersjön, Arktis, marine chemistry, chemical oceanography, carbonate system, Baltic Sea, Arctic
Leif AndersonGUMarina vetenskaper
Sökord: marin kemi; kemisk oceanografi; karbonatsystemet; anoxisk miljö; Östersjön; Arktis; Antarktis;
Alyssa JoyceGUMarina vetenskaper
Sökord:
Therese KarlssonGUMarina vetenskaper
Sökord: microplastics, consumption, plastic pollution, spectroscopy, Raman, FTIR, outreach,
Mats LindegarthGUMarina vetenskaper
Sökord: bottensamhällen, experimentutformning, statistisk analys, miljöeffektstudier, förutsägelse, benthic assemblages, experimental design, statistical analysis, EIA, prediction
Michael PatrikssonChalmersMatematiska vetenskaper (Chalmers)Matematik
Sökord:
Jan LennartssonGUMatematiska vetenskaper (GU)Matematisk statistik
Sökord: extremvärdesteori, matematik, statistik, excursion events, math, statistics
Kerstin WiklanderGUMatematiska vetenskaper (GU)Matematisk statistik
Sökord: Försöksplanering, statistiska modeller, statistiska metoder, spridningseffekter, biologiska tillämpningar, Experimental design, statistical models and methods, dispersion effects
Pernilla AlmerudGUMedicinArbets- och miljömedicin
Sökord: exponerinsvärdering, yrkes- och miljöhygieniska mätmetoder, cancerframkallande ämnen, vedrök
Eva AnderssonGUMedicinArbets- och miljömedicin
Sökord:
Kerstin Bergemalm-RynellGUMedicinArbets- och miljömedicin
Sökord: Narkosgaser, PAH-er, VOC-ar, kemiska analyser,, Anesthetic gases, PAHs, VOCs, chemical analyses
Pernilla BohlinGUMedicinArbets- och miljömedicin
Sökord: PAH, passiv provtagning, arbetsmiljö, inomhusluft, PAH, passive sampling, occupational, indoor
Anna BredbergGUMedicinArbets- och miljömedicin
Sökord: exhaled particles, welding aerosols, exposure assessments, respiratory tract lining fluid,
Hanne Krage CarlsenGUMedicinArbets- och miljömedicin
Sökord: epidemiologi, luftvägshälso, vulkan aska, dammstormar, vätesulfid, Island, respiratory health, epidemiology, air pollution, pollen, volcanic ash, dust storms,
Sandra JohannessonGUMedicinArbets- och miljömedicin
Sökord: Luftföroreningar, partiklar, kvicksilver, Air pollution, particles, mercury
Karl Kilbo EdlundGUMedicinArbets- och miljömedicin
Sökord: Luftföroreningar, njurfunktion, hjärtkärlsjukdomar, air pollution, renal function, cardiovascular disease
Linnéa LillienbergGUMedicinArbets- och miljömedicin
Sökord: organiskt damm; exponeringsbestämningar; provtagningsmetoder; analys; astma; luftvägsbesvär; epidemiologi; oorganiskt damm;, organic dust; exposure measurements; sampling methods; analyses; asthma; respiratory diseases; epidemiology; inorganic dust;
Peter MolnárGUMedicinArbets- och miljömedicin
Sökord:
Kerstin Persson WayeGUMedicinArbets- och miljömedicin
Sökord: förskolebuller, skolbuller, lågfrekvent buller, vindkraft, intensivvård, hälsoeffekter, sömn, hörsel och stress relaterade besvär, ljudkvalitet nätverk, low frequency noise, effects on human, workperformance, stress, psycho-acoustic evaluations, windturbine sounds, annoyance
Bo StrandbergGUMedicinArbets- och miljömedicin
Sökord: VOC, POP, organiska miljöföroreningar, passiva provtagare, diffusionsprovtagare, PAH, PCB, personlig exponering, exponering, persistenta organiska ämnen, VOC, POP, passive samplers, diffusive samplers, PAH, PCB, personal exposure, exposure, persistent organic compounds
Gerd SällstenGUMedicinArbets- och miljömedicin
Sökord: exponerinsvärdering, yrkes- och miljöhygieniska mätmetoder, metaller, lösningsmedel, cancerframkallande ämnen, vedrök, biomonitorering
Mia SöderbergGUMedicinArbets- och miljömedicin
Sökord: Psykosocial, hjärtsjukdom, arbetsåtergång, psychosocial, heart disease, return to work
Fabian TaubeGUMedicinArbets- och miljömedicin
Sökord: exponerinsvärdering, yrkeshygieniska mätmetoder,biomonitorering, jämviktskemi, ytkemi, fastfaskemi, kemiska hälsorisker, exposure assessments, biomonitoring, equilibrium chemistry, surface chemistry, solid state chemistry, chemical health risks
Petra BrembeckGUMedicinKlinisk nutrition
Sökord: Amning, vitamin D, bentäthet, benkvalitet, näringslära, Lactation, vitamin D, bone mineral density, nutrition
Henriette PhilipsonGUMedicinKlinisk nutrition
Sökord: Hållbar utveckling,källsortering ,energibesparing,miljögifter i naturen
Anna StridGUMedicinKlinisk nutrition
Sökord: nutrition, nutrient density, nutritional profiling, health, environmental impact, climate impact, LCA, food, diet, sustainable diets
Magdalena TaubeGUMedicinMolekylär och klinisk medicin
Sökord:
Ann-Charlotte AlmstrandGUMedicinSamhällsmedicin och folkhälsa
Sökord: Exhaled air, biomarkers, exposure
Lars BarregårdGUMedicinSamhällsmedicin och folkhälsa
Sökord: Toxiska metaller, luftföroreningar, miljömedicin, hälsa, Toxic metals, air pollution, environmental medicine, health
Agneta BlombergGUMedicinSamhällsmedicin och folkhälsa
Sökord: folkhälsa, arbetsmiljö och hälsa, försäkringsmedicin, public health, occupational health, insurance medicine
Johan DahlstrandGUMedicinSamhällsmedicin och folkhälsa
Sökord: adolescent mental health
Gunnel HensingGUMedicinSamhällsmedicin och folkhälsa
Sökord:
Monica HunsbergerGUMedicinSamhällsmedicin och folkhälsa
Sökord:
Gunilla KrantzGUMedicinSamhällsmedicin och folkhälsa
Sökord: Violence, trauma, Undernutrition, low income countries, epidemiology, maternal health
Nawi NgGUMedicinSamhällsmedicin och folkhälsa
Sökord: epidemiological transition, chronic diseases, cardiovascular diseases, aging, risk factors, quality of life, disability
Max PetzoldGUMedicinSamhällsmedicin och folkhälsa
Sökord:
Leo StockfeltGUMedicinSamhällsmedicin och folkhälsa
Sökord: luftföroreningar, hälsa, vedrök, biomarkörer, hälsokonsekvensberäkningar, air pollution, health, wood smoke, biomarkers, health impact assessments
Marianne TörnerGUMedicinSamhällsmedicin och folkhälsa
Sökord:
Mats AnderssonChalmersMekanik och maritima vetenskaperFörbränning
Sökord:
Sven AnderssonChalmersMekanik och maritima vetenskaperFörbränning
Sökord: förbränning, förbränningsmotorer, emissioner, sprayer
Jonas SjöblomChalmersMekanik och maritima vetenskaperFörbränning
Sökord: catalysis, diesel engines, particulate matter emmissions, aftertreatment
Karin AnderssonChalmersMekanik och maritima vetenskaperMaritim miljövetenskap
Sökord: Sjöfart, Marina bränslen, fartygs energisysystem, miljöutvärdering, metanol, elektrobränslen, växthusgaser, emissioner, shipping, marine fuels, defossilization of shipping, ship energy systems, environmental assessment, methanol, electrofuels, GHG, emissions
Anna Lunde HermanssonChalmersMekanik och maritima vetenskaperMaritim miljövetenskap
Sökord:
Elin MalmgrenChalmersMekanik och maritima vetenskaperMaritim miljövetenskap
Sökord: maritima bränslen, elektrobränslen, koldioxidinfångning, livscykelanalys, marine fuel, propulsion systems, electrofuel, carbon capture, environmental impacts, life cycle assessment
Magda BienChalmersMekanik och maritima vetenskaperMaritima studier
Sökord:
Ida-Maja HassellövChalmersMekanik och maritima vetenskaperMaritima studier
Sökord:
Amanda NylundChalmersMekanik och maritima vetenskaperMaritima studier
Sökord:
Kent SaloChalmersMekanik och maritima vetenskaperMaritima studier
Sökord: SOA, aerosoler, organisk kemi, atmosfärskemi, terpener, SOA aerosols terpenes
Henrik StrömChalmersMekanik och maritima vetenskaperStrömningslära
Sökord: modelling; simulations; fluid flow; multiphase flow; mass transfer; chemical reactions; particle transport; gas and water cleaning; pollutants; emissions
Maria AndersonChalmersMekanik och maritima vetenskaper
Sökord: sjöfart, emissioner, partiklar, hälsa, miljöpåverkan, shipping, emissions, particulate matter, human health, environmental impact
Angela HillemyrChalmersMekanik och maritima vetenskaper
Sökord:
Ulf HållChalmersMekanik och maritima vetenskaper
Sökord: Energiproduktion, motorsystem, vindturbiner, vattenturbiner, jetmotorer
Peter EnokssonChalmersMikroteknologi och nanovetenskapBionanosystem
Sökord:
Jessica CoriaGUNationalekonomi med statistikMiljöekonomi
Sökord: policy instruments, tradable permits, diffusion of new technologies, taxes
Håkan EggertGUNationalekonomi med statistikMiljöekonomi
Sökord: Naturresursekonomi, miljöekonomi, marin miljö, fiskefrågor, environmental and resource economics, marine issues
Olof Johansson StenmanGUNationalekonomi med statistikMiljöekonomi
Sökord: Välfärdsekonomi, transportekonomi, miljöekonomi, miljövärdering, etik och ekonomi, offentlig ekonomi, experimentell ekonomi, Welfare economics, transport economics, environmental economics, environmental valuation, ethics and economics, public economics, experimental economics
Gunnar KöhlinGUNationalekonomi med statistikMiljöekonomi
Sökord:
Åsa LöfgrenGUNationalekonomi med statistikMiljöekonomi
Sökord: Miljöekonomi, ekonomiska styrmedel, tillväxt, Environment, policy instruments, growth
Thomas SternerGUNationalekonomi med statistikMiljöekonomi
Sökord: styrmedel; tillväxt; hållbar utveckling; transporter; bensinpris; miljöekonomi;
Jens EwaldGUNationalekonomi med statistik
Sökord: Environmental economics, carbon tax, carbon pricing, political acceptability.
Tommy GärlingGUNationalekonomi med statistik
Sökord: Beslutsfattande, ekonomiska styrmedel, personresor, Decision making, economic incentives, passenger travel
Annie PalstamGUNeurovetenskap och fysiologiKlinisk neurovetenskap och rehabilitering
Sökord:
Torgny AlstadGUOdontologiOral protetik/odontologisk materialvetenskap
Sökord:
Torgny AlstadGUOdontologiOral protetik/odontologisk materialvetenskap
Sökord: oralhälsa, kost, äldre, epidemiologi, saliv, tänder, oral health, diet, elderly, epidemiology, saliva, dental
Petra Hammarström JohanssonGUOdontologiOral protetik/odontologisk materialvetenskap
Sökord:
Aimee HaleyGUPedagogik och specialpedagogik
Sökord: higher education, migration, international partnerships, educational access
Sverker LindbladGUPedagogik och specialpedagogik
Sökord: education policy, curriculum theory, comparative education, knowledge organization, teacher education
Gun-Britt WärvikGUPedagogik och specialpedagogik
Sökord: kunskapspolitik, omstrukturering, utbildning, politics of knowledge, education, restructuring
Zahra BayatiGUPedagogik, kommunikation och lärande
Sökord: Lärande, Barn i tidig ålder, mångkultur, samhälle, hållbar, minoritet, Early childhood, Sustainable society, multiculture, minority
Anders BielGUPsykologiska institutionenMiljöpsykologi
Sökord: Vanor, sociala dilemman, normer, attityder, värden., Habits, social dilemmas, norms, attitudes, values
André HanslaGUPsykologiska institutionenMiljöpsykologi
Sökord: värdeorientering, miljöoro, miljömedvetenhet, miljökonsekvenser, grön el, value orientation, environmental concern, awareness-of-consequences beliefs, green electricity, ecolabeling
Cecilia Jakobsson BergstadGUPsykologiska institutionenMiljöpsykologi
Sökord: bilanvändning, attityder, ekonomiska styrmedel, beslutsprocess, car use, attitudes, decision process, travel demand management measures
Debora LombardiGUPsykologiska institutionenMiljöpsykologi
Sökord: environmental psychology, sustainable transport, safety, well-being, experimental approach
Johan Andreas NilssonGUPsykologiska institutionenMiljöpsykologi
Sökord: värden, normer, attityder, miljöstyrmedel, values, norms, attitudes, environmental policy instruments
Erika RamosGUPsykologiska institutionenMiljöpsykologi
Sökord: environmental psychology, mobility, sustainable transportation
Chris von BorgstedeGUPsykologiska institutionenMiljöpsykologi
Sökord: klimatförändringar, politiska medel, sociala normer, sociala dilemman, climate change, policy measure, social norms, social dilemma
Anders WinnbergChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapAstronomi och plasmafysik
Sökord: atmosfär; stratosfär; mesosfär; ozon; kolmonoxid; klormonoxid; spektroskopi; radio; millimetervågor; radioastronomi;
Jesper AronssonChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapEnergiteknik
Sökord: koldioxidavskiljning, CCS, kemcyklisk förbränning, CLC, förbränning, kraftverk, carbon capture, CCS, chemical looping combustion, CLC, combustion, power plants
Isabel Canete VelaChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapEnergiteknik
Sökord: Circular economy, plastic waste, mixed waste, textiles, recycling, gasification, pyrolysis, thermochemical recycling
Anna EmanuelssonChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapEnergiteknik
Sökord:
Akram FakhriChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapEnergiteknik
Sökord:
Simon HarveyChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapEnergiteknik
Sökord: energieffektivisering, processindustri, biobränsleanvändning, styrmedel, kraftvärme, växthusgasbalanser, energimarknader, energy efficiency, process industry, biofuel usage, policy instruments, cogeneration, greenhouse gas balances, energy markets
Verena HeinischChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapEnergiteknik
Sökord: energisystem, modellering, förnybar energi, energy systems, modeling, renewable energy
Filip JohnssonChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapEnergiteknik
Sökord: Strömningsförlopp, omblandning, förbränning, fluidiserad bädd, fluidisering, CO2-fri förbränning, O2/CO2 förbränning, uthålliga energisystem, bärkraftig, infrastrukturella förändringar, Flow phenomena, mixing, combustion, fluidized beds, fluidization, CO2 free combustion, O2/CO2 combustion, sustainable energy systems, infrastructural changes.
Ida KarlssonChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapEnergiteknik
Sökord: Zero emissions, carbon mitigation, deep decarbonisation, technology pathways, supply chains, buildings, infrastructure,
Anders LyngfeltChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapEnergiteknik
Sökord: förbränning; kol; fluidiserad bädd; virvelbädd; svavel; svaveldioxid; kalksten; kalk; kalciumsulfat; avsvavling; emissionsbegränsning; miljöteknik; fullskaleförsök; kalcium;, fluidized bed combustion; emissions; sulphur capture; N2O reduction; NO reduction; CO2 capture; chemical-looping combustion
Sofie MartonChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapEnergiteknik
Sökord:
Daofeng MeiChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapEnergiteknik
Sökord: Chemical looping, combustion, carbon capture
Eoin Ó BroinChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapEnergiteknik
Sökord: Top Down modellering, ekonometri, energi effektivitet, EU energi mål, Top Down Modelling, econometrics, energy efficiency, EU energy goals
Johan RootzénChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapEnergiteknik
Sökord: handel med utsläppsrättigheter, klimatutmaningen, industri, kraft och värmesektorn, utsläpp av växthusgaser, EU, policy, emission trading, climate change mitigation,industry, power and heat sector, greenhouse gas emissions, European Union, energy policy, climate policy
Viktor StenbergChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapEnergiteknik
Sökord: Fluidized bed, Sustainability
Elin SvenssonChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapEnergiteknik
Sökord: processintegration, energieffektivisering, processindustri, optimering under osäkerhet, energimarknader, process integration, energy efficiency, process industry, optimization under uncertainty, energy markets
David AnderssonChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapFysisk resursteori
Sökord:
Christian AzarChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapFysisk resursteori
Sökord: CO2 systemanalys, modellering, komplexa system, CO2 emissions , energy modeling
Mairon Bastos LimaChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapFysisk resursteori
Sökord: Mat, Skog, Tropikerna, Markanvändning, Food, Forest, Tropics, Land-use
Göran BerndesChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapFysisk resursteori
Sökord: fysisk resursteori; bärkraftighetsprinciper; samhällets ämnesomsättning; kompostering; biodegradabilitet;, physical resource theory; sustainability; cyclonomy; composting; biodegradability;
David BryngelssonChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapFysisk resursteori
Sökord: energi, markanvändning, modellering, system, energy, land use, land-use change, modeling, system
Selma BrynolfChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapFysisk resursteori
Sökord: fartygsbränsle, LCA, systemanalys, sjöfartstransporter, marine fuels, LCA, systems analysis, maritime transportation
Christel CederbergChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapFysisk resursteori
Sökord:
Simon Davidsson KurlandChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapFysisk resursteori
Sökord: energi, hållbar utveckling, naturresurser, råmaterial, förnybar energi, energilagring, klimat, energy, sustainable development, natural resources, raw-materials, renewable energy, energy storage, climate
Lorenzo Di LuciaChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapFysisk resursteori
Sökord: bioenergy, land, sustainable development goals
Karl-Erik ErikssonChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapFysisk resursteori
Sökord: termodynamik; exergi; informationsteori; struktur; komplexitet; självorganisation; energi- och materialbalanser; fysiska resurser; ekologisk ekonomi; energi- och resursplanering;
Maria GrahnChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapFysisk resursteori
Sökord: Globalt energisystem, alternativa transportbränslen, optimering, modellering, koldioxid, CO2,, Global Energy System, Transportation Fuel, Optimization, CO2 emissions
Fredrik HedenusChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapFysisk resursteori
Sökord: växthuseffekten, energisystem, diskontering, överlappande generationsmodell, optimering, ojämlikhet, Global warming, energysystem, discounting, OLG, optimization, inequality
John HolmbergChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapFysisk resursteori
Sökord:
Johan HolménChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapFysisk resursteori
Sökord: sustainability transitions, transformations, backcasting, social learning, education for sustainable development, governance, Agenda 2030 hållbar omställning, transformation, backcasting, socialt lärande, utbildning och lärande för hållbar utveckling, styrning och ledning, Agenda 2030
Niklas JakobssonChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapFysisk resursteori
Sökord:
Daniel JohanssonChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapFysisk resursteori
Sökord: Kyoto, modellering, styrmedel, metan, koldioxid, osäkerheter, Kyoto, modelling, policy instruments, methane, carbon dioxide, uncertainties
Linnea JohanssonChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapFysisk resursteori
Sökord: Sustainability transitions, living lab, backcasting
Sten KarlssonChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapFysisk resursteori
Sökord: Exergi; atmosfär; energi- och materialflöden; energianalys; scenarier; indikatorer; bärkraftighet; framtidsstudie; nyckeltal
Laura Marlene KmochChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapFysisk resursteori
Sökord: Myanmar, Tropical Forestry, Agroforestry, Land-use Change, Rural Livelihoods, Local Knowledge Research
Lars-Henrik KullingsjöChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapFysisk resursteori
Sökord:
Jörgen LarssonChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapFysisk resursteori
Sökord: hållbar konsumtion, hållbara semestervanor, styrmedel avseende långväga resande och mat
Mariliis LehtveerChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapFysisk resursteori
Sökord: Nuclear power, climate change, energy modeling
Kristian LindgrenChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapFysisk resursteori
Sökord:
Liv LundbergChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapFysisk resursteori
Sökord: Modellering, energisystem, ekonomiska styrmedel, markanvändning
Ulrika LundqvistChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapFysisk resursteori
Sökord: sustainability assessment, sustainability criteria, sustainability indicators, backcasting, industrial ecology, education for sustainable development
Gavin McCroryChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapFysisk resursteori
Sökord: Urban development, Sustainability, Transitions, Societal labs
Jonas NässénChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapFysisk resursteori
Sökord: Energi, koldioxid, energieffektivisering, materialsubstitution, byggnation, bostäder, styrmedel
Matilda PalmChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapFysisk resursteori
Sökord: Klimatförändring, CDM, Skog, Plantering, Hållbar Utveckling, Indien, climate change, CDM, forest, plantation, sustainable development, India
Florence PendrillChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapFysisk resursteori
Sökord: Markanvändning, tropisk avskogning, GIS, Land use, tropical deforestation, agriculture, trade
Martin PerssonChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapFysisk resursteori
Sökord: Växthuseffekten, koldioxid, metan, avskogning, Climate change, carbon dioxide, methane, deforestation
Frances SpreiChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapFysisk resursteori
Sökord: hållbar mobilitet, elbilar, delad mobilitet,självkörande bilar energieffektivisering, policy, sustainable mobility, electric vehicles, shared mobility, autonomous vehicles, energy efficiency, policy
Erik SternerChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapFysisk resursteori
Sökord: klimatförändringar, klimatmodeller, SLCF, Black Carbon, Climate change,Climate models,SLCF,Black Carbon,
Maria ThorsonChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapFysisk resursteori
Sökord: hållbar konsumtion, semester, mat, sustainable consumption, vacation, food
Stefan WirseniusChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapFysisk resursteori
Sökord: ekologisk ekonomi; bärkraftigt samhälle; bärkraftig utveckling; ekonomiska styrmedel; beslutsunderlag; miljöpolitik;
Emma AnderssonChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapMikrovågs- och optisk fjärranalys
Sökord: kemisk transport modell, MATCH, evaluering, A-train, spårgaser, partiklar, chemical transport model, MATCH, evaluation, A-train, trace gases, particles
Santiago ArellanoChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapMikrovågs- och optisk fjärranalys
Sökord: Vulkaner, klimat, atmosfär, spektroskopi, Volcanoes, climate, atmosphere, spectroscopy
Ole Martin ChristensenChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapMikrovågs- och optisk fjärranalys
Sökord: Mesosphere, Inversion theory, Stratosphere
Vladimir CondeChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapMikrovågs- och optisk fjärranalys
Sökord:
David DuncanChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapMikrovågs- och optisk fjärranalys
Sökord:
Robin EkelundChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapMikrovågs- och optisk fjärranalys
Sökord:
Johan EkholmChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapMikrovågs- och optisk fjärranalys
Sökord: IGPS, IGPS
Leif ErikssonChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapMikrovågs- och optisk fjärranalys
Sökord: Skog, biomassa, kalhygge, stormskador, hav, vind, havsströmmar, havsis, radar, fjärranalys, Forest, biomass, clear-cut, storm-damage, ocean, wind, sea surface current, sea-ice, radar, remote sensing
Patrick ErikssonChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapMikrovågs- och optisk fjärranalys
Sökord: stratosfäriskt ozon; millimetervågor; inverteringsalgoritmer; ozon; satellit; UV-ljus;, Ozone chemistry and depletion, atmospheric water, atmospheric dynamics, upper troposphere, statosphere, mesosphere, remote sensing, radiative transfer, inversion methodology
Bo GalleChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapMikrovågs- och optisk fjärranalys
Sökord:
Francesco GriecoChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapMikrovågs- och optisk fjärranalys
Sökord:
Luisa IckesChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapMikrovågs- och optisk fjärranalys
Sökord:
Hannah ImhofChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapMikrovågs- och optisk fjärranalys
Sökord:
John JohanssonChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapMikrovågs- och optisk fjärranalys
Sökord: SOF,DOAS,spektroskopi,utsläpp,flux,industri,VOC,formaldehyd,NO2,SO2, SOF,DOAS,spectroscopy,emissions,flux,industry,VOC,formaldehyde,NO2,SO2
Malin JohanssonChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapMikrovågs- och optisk fjärranalys
Sökord: hav, vind, havsströmmar, havsis, radar, fjärranalys, Arktis, cryosfären, marin
Franz KanngiesserChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapMikrovågs- och optisk fjärranalys
Sökord: aerosol optics, light scattering
Joonas KivirantaChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapMikrovågs- och optisk fjärranalys
Sökord:
Anqi LiChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapMikrovågs- och optisk fjärranalys
Sökord: Atmospheric gravity waves, Airglow, MATS mission
Johan MellqvistChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapMikrovågs- och optisk fjärranalys
Sökord: Optisk, fjärranalys, gas, emissioner, industri, fartyg, vulkaner, atmosfärsmätning, Optical, remote sensing, gas, emissions, industry, ships, volcanoes, atmospheric change, global change
Jana MendrokChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapMikrovågs- och optisk fjärranalys
Sökord: fjärranalys , moln, nederbörd, is, strålningstransport, remote sensing, clouds, precipitation, ice, radiative transfer
Donal P MurtaghChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapMikrovågs- och optisk fjärranalys
Sökord: ozon, fjärranalys, växthuseffekt, CFC, Odin, Envisat, stoft, GOME, Ozone, remote sensing, greenhouse effect, CFC, Odin, Envisat, aerosols, GOME
Kristell PérotChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapMikrovågs- och optisk fjärranalys
Sökord: Atmospheric chemistry and dynamics, mesosphere, stratosphere, Sun-Earth interaction, ozone, satellite measurements
Simon PfreundschuhChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapMikrovågs- och optisk fjärranalys
Sökord:
Julia RingsbyChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapMikrovågs- och optisk fjärranalys
Sökord:
John ConwayChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapOnsala rymdobservatorium
Sökord: Klimatförändring, utbildning, fjärranalys, Climate change, remote sensing, public education
Gunnar ElgeredChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapOnsala rymdobservatorium
Sökord: Atmosfärens vattenånga, fjärranalys, växthusgas, Global Positioning System, GPS, radiometeorologi, rymdgeodesi, mikrovågsradiometri, atmosfärsstrålning, Atmospheric water vapour, remote sensing, green-house gas, Global Positioning System, GPS, radio meteorology, space geodesy, microwave radiometry, atmospheric radiation
Peter ForkmanChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapOnsala rymdobservatorium
Sökord: Fjärranalys, mikrovågor, radiometri, stratosfär, mesosfär, kolmonoxid, vattenånga, Remote sensing, microwaves, radiometers, stratosphere, mesosphere, carbon monoxide, water vapour.
Vasileios BarlakasChalmersRymd-, geo, och miljövetenskap
Sökord:
Johan IsakssonChalmersRymd-, geo, och miljövetenskap
Sökord: processintegration, pinchanalys, energieffektivisering, förgasning, biomassa, massabruk, pappersbruk, process integration, pinch analysis, energy savings, gasification, biomass, pulp mill, paper mill
Eskil MattssonChalmersRymd-, geo, och miljövetenskap
Sökord: hållbar, utveckling, klimatförändringar, skog, avskogning, bioenergi,växthusgaser, fjärranalys, REDD, deforestation, bioenergy, climate change, developing countries,lulucf, unfccc, remote sensing
Niclas MattssonChalmersRymd-, geo, och miljövetenskap
Sökord: energisystem, modeller, lärkurvor, erfarenhetskurvor, solceller, energy systems, models, learning curves, experience curves, photovoltaics
Björn AnderssonGUSocialt arbete
Sökord:
Lena AnderssonGUSocialt arbeteAnnan
Sökord: Psykisk ohälsa, hälsa-och sjukvårds access, mänskliga rättigheter, fattigdomsbekämpning, mental health, health care, human rights, poverty alleviation
Ylva WallinderGUSocialt arbete
Sökord: Social sustainability, social inclusion, inequality, urban gardening
Göran SundqvistGUSociologi och arbetsvetenskapTeknik- och vetenskapsstudier
Sökord: vetenskapssociologi, vetenskapliga kontroverser, experter, risk, kärnavfall, beslutsfattande, demokrati, teknokrati, sociology of science, environmental sociology, regulation, nuclear waste, transboundary air pollution
Adel DaoudGUSociologi och arbetsvetenskap
Sökord:
Lotta DellveGUSociologi och arbetsvetenskap
Sökord: Hållbar hälsa, psykosocial arbetsmilö, Hållbara system/organisation i sjukvården, Ledarskap och hållbar hälsa, stress, Sustainable health, sustainable health care system, psychosocial factors, work environment, stress, organisation, leadership
Åse Eliason BjurströmGUSociologi och arbetsvetenskapAnnan
Sökord:
Bengt FuråkerGUSociologi och arbetsvetenskap
Sökord: arbetsmarknad, arbetsliv, arbetslöshet, arbetsmarknadspolitik, arbetsvillkor, fackligt samarbete, social hållbarhet
Cecilia Hansen LöfstrandGUSociologi och arbetsvetenskap
Sökord: polisiär kontroll, bevakningsbranschen, ideellt deltagande, samverkan, marginalisering och hemlöshet, brottsofferstöd.
Thomas JordanGUSociologi och arbetsvetenskap
Sökord:
Michael LandzeliusGUSociologi och arbetsvetenskap
Sökord: URBSEC
Bertil RolandssonGUSociologi och arbetsvetenskap
Sökord:
Ylva Ulfsdotter ErikssonGUSociologi och arbetsvetenskap
Sökord: yrke, profession, status, prestige, erkännande, HR, occupation, profession, prestige, recognition, HR
Petra PlatenGUSpråk och litteraturer
Sökord:
Monika BauhrGUStatsvetenskapliga institutionenEnvironmental political studies
Sökord: Internationell miljöpolitik, opinionsbildning om miljöfrågor, miljöpsykologi klimatförändringspolitik, International environmental politics, public opinion formation, environmental psychology, climate change politics and policy, Scandinavia, Southern Africa
Dragana DavidovicGUStatsvetenskapliga institutionenEnvironmental political studies
Sökord: Miljöpolitik, styrmedelsacceptans, miljöskatter, klimatförändringar, tillit, korruption, Environmental politics, climate policy, public opinion, environmental taxes, climate change, trust, corruption, quality of government
Sverker JagersGUStatsvetenskapliga institutionenEnvironmental political studies
Sökord: miljö, demokrati, opinion, institutioner, rättvisa, lärande för hållbar utveckling
Lennart J. LundqvistGUStatsvetenskapliga institutionenEnvironmental political studies
Sökord:
Ulrika MöllerGUStatsvetenskapliga institutionenEnvironmental political studies
Sökord: fiskeriförvaltning, miljö och säkerhet, fishery management, environmental security
Marina PovitkinaGUStatsvetenskapliga institutionenEnvironmental political studies
Sökord: demokrati, korruption, institutioner, östater, SIDS, jämförande miljöpolitik, democracy, corruption, quality of government, institutions, island states, SIDS, comparative environmental politics
Martin SjöstedtGUStatsvetenskapliga institutionenEnvironmental political studies
Sökord:
Urban StrandbergGUStatsvetenskapliga institutionenEnvironmental political studies
Sökord: kärnavfallspolitik, politisk legitimitet, samhällsplanering, representativ demokrati,, Nuclear waste management, political legitimacy, social planning, representative democracy
Aksel SundströmGUStatsvetenskapliga institutionenEnvironmental political studies
Sökord: korruption, naturresurser, corruption, natural resources
Ellen LustGUStatsvetenskapliga institutionenProgram on Governance and Local Development
Sökord: local governance, development, sub-Saharan Africa, Middle East
Frida BorängGUStatsvetenskapliga institutionen
Sökord:
Niklas HarringGUStatsvetenskapliga institutionen
Sökord: Sociala dilemman, samarbete, miljöpolitik, miljöopinion, klimatopinion, attityder till miljöpolitiska styrmedel, politisk tillit, social tillit, värderingar, korruption, Large scale collective action, environmental politics, attitudes to pro-environmental policy instruments, political trust, social trust, values, corruption, quality of government, public opinion towards the environment, public opinion on climate change
Marina NistotskayaGUStatsvetenskapliga institutionen
Sökord: collective action
Jon PierreGUStatsvetenskapliga institutionen
Sökord: Institutionalism, urban governance, global-local relations
Bo RothsteinGUStatsvetenskapliga institutionen
Sökord:
Andreas HellströmChalmersTeknikens ekonomi och organisationIndustriell kvalitetsutveckling
Sökord:
Anna DuboisChalmersTeknikens ekonomi och organisationIndustriell marknadsföring
Sökord: Industrial purchasing, Supply Chain Management, supplier relationships, supplier structures, sourcing strategy, joint technical development
Kajsa HulthénChalmersTeknikens ekonomi och organisationIndustriell marknadsföring
Sökord: distribution, nätverk, logistik, supply chain mangagement, distribution, networks, logistics, supply chain management
Maria LandqvistChalmersTeknikens ekonomi och organisationIndustriell marknadsföring
Sökord: Innovation, energisystem, start-ups, förnybar energiteknik, affärsnätverk, resursutveckling, hållbarhet, produktutveckling, uppstartsprocesser, fallstudier, Innovation, energy system, start-ups, renewable energy solution, business networks, resource development, sustainability, product development, case studies, starting up processes
Magnus HolménChalmersTeknikens ekonomi och organisationInnovationsteknik
Sökord: affärsmodell, konkurrenskraft, värdeskapande, kunskapsbas, green business models, opportunities, industrial transformation, competitive processes
Marcus LinderChalmersTeknikens ekonomi och organisationInnovationsteknik
Sökord: hållbar vinst, hållbar lönsamhet, gröna affärer, miljöinnovation, miljöstrategi, gröna affärsmodeller, business case for sustainability, environmental strategy, environmental innovation, green innovation, CSR, shared value, green business models
Ceren Altuntas VuralChalmersTeknikens ekonomi och organisationLogistik och transport
Sökord: value co-creation, logistics services, logistics service provider, transportation, shipping, sustainable supply chains
Sönke BehrendsChalmersTeknikens ekonomi och organisationLogistik och transport
Sökord: hållbarhet, godstransport, kombi transport, sustainability, urban transport, freight transport, intermodal transport
Magnus BlingeChalmersTeknikens ekonomi och organisationLogistik och transport
Sökord: drivmedel; alternativa bränslen;
Fredrik BörjessonChalmersTeknikens ekonomi och organisationLogistik och transport
Sökord: Transport, Logistik, Speditör, Resurseffektivitet, Hållbarhet, Miljö, Transport, Logistics, Speditor, Resource effective, Sustainable, environment
Arni HalldorssonChalmersTeknikens ekonomi och organisationLogistik och transport
Sökord: supply chain management; strategic sourcing; supplier relationships; supply chain disruptions; lean
Mats JohanssonChalmersTeknikens ekonomi och organisationLogistik och transport
Sökord: Logistics, Supply chain
Kristina LiljestrandChalmersTeknikens ekonomi och organisationLogistik och transport
Sökord:
Maria LindholmChalmersTeknikens ekonomi och organisationLogistik och transport
Sökord: Godstransporter, hållbara transporter, transporter i städer, Freight transport, sustainable transport, urban transport
Vendela SanténChalmersTeknikens ekonomi och organisationLogistik och transport
Sökord: Hållbar utveckling, hållbara transporter, hållbar logistik, systemvillkor, systemperspektiv, långsiktighet, åtgärder, effekter, Sustainable development, sustainable transports, sustainable logistics, system boundaries, system perspective, long-term, measures, effects
Karl PalmåsChalmersTeknikens ekonomi och organisationManagement of organizational renewal and entrepreneurship
Sökord:
Johnn AnderssonChalmersTeknikens ekonomi och organisationMiljösystemanalys
Sökord:
Hampus AndréChalmersTeknikens ekonomi och organisationMiljösystemanalys
Sökord: cirkulär ekonomi, ekologisk ekonomi, industriell ekologi, kritiska material, knappa material, resurseffektivitet, kritikalitetsbedömning, LCA., circular economy, ecological economics, industrial ecology, critical materials, scarcity, criticality assessment, LCA, resource-effciency.
Henrikke BaumannChalmersTeknikens ekonomi och organisationMiljösystemanalys
Sökord: livscykelanalys; beslutsmodeller; industrins miljöarbete, environmental management, life cycle assessment
Birgit BrunklausChalmersTeknikens ekonomi och organisationMiljösystemanalys
Sökord: Byggnader& miljöpåverkan, bostadsförvaltning, miljöstrategier, miljöverktyg, LCA, Building & environmental load, housing management, environmental strategies, environmental tools, LCA
Daniel BöckinChalmersTeknikens ekonomi och organisationMiljösystemanalys
Sökord:
Tomas EkvallChalmersTeknikens ekonomi och organisationMiljösystemanalys
Sökord: life cycle assessment, allocation, system boundaries, waste management, energy, policy assessment, futures studies, cost-benefit analysis, sustainability assessment
Anna FurbergChalmersTeknikens ekonomi och organisationMiljösystemanalys
Sökord:
Jorrit GosensChalmersTeknikens ekonomi och organisationMiljösystemanalys
Sökord: Renewable energy, Biomass power, Wind power, Innovation, Innovation systems, China
Adeline JeromeChalmersTeknikens ekonomi och organisationMiljösystemanalys
Sökord:
Duncan KushnirChalmersTeknikens ekonomi och organisationMiljösystemanalys
Sökord: nano, energi, system, miljö, resurser, bedomning, innovation, nano, energy, system, environment, resources, assessment, innovation
Olivia LanghamerChalmersTeknikens ekonomi och organisationMiljösystemanalys
Sökord: kollisionsrisker, populationsändringar, biodiversitetsdynamik, påväxt, artificiel reveffekt, marina skyddsområden, collision risks, changes in population and biodiversity, fouling organisms, artificial reef effects and marine protected areas
Hanna LindénChalmersTeknikens ekonomi och organisationMiljösystemanalys
Sökord:
Maria Ljunggren SödermanChalmersTeknikens ekonomi och organisationMiljösystemanalys
Sökord:
Birger LöfgrenChalmersTeknikens ekonomi och organisationMiljösystemanalys
Sökord: LCA, flödessimulering, tillverkning, LCA, discrete-event simulation, manufacturing
Sverker MolanderChalmersTeknikens ekonomi och organisationMiljösystemanalys
Sökord:
Anna Nyström ClaessonChalmersTeknikens ekonomi och organisationMiljösystemanalys
Sökord:
Madelene OstwaldChalmersTeknikens ekonomi och organisationMiljösystemanalys
Sökord: markanvändning, vegetationsförändringar, satellitbilder, GIS, policypåverkan, Land use, agriculture and forestry, impact of climate change and policy, developing world, local and regional assessments, translating science into policy and practice
Ulrika PalmeChalmersTeknikens ekonomi och organisationMiljösystemanalys
Sökord: hållbarhetsindikatorer, miljösystemanalys, markanvändning, biologisk mångfald, lärande för hållbar utveckling, sustainable development indicators, environmental systems analysis, land use, biodiversity, education for sustainable development
Greg PetersChalmersTeknikens ekonomi och organisationMiljösystemanalys
Sökord: livcykelanalys, hållbarhetsbedömning, selen, vatten, biosolids, hushållsprodukter, jordbruk, life cycle assessment, sustainability, selenium, water, biosolids, household products, agriculture
Sesha RaghavanChalmersTeknikens ekonomi och organisationMiljösystemanalys
Sökord: Elektromobilitet, teknoekonomiska bedömningar, LCA, växthusgas reducering, elektrisk kraft-transport interaktion, kvantitativ policyanalys ; Electromobility, technoeconomic analysis, LCA, GHG mitigation, electric power-transport interaction, quantitative policy analysis
Björn SandénChalmersTeknikens ekonomi och organisationMiljösystemanalys
Sökord: Teknikval, risk, systemanalys, teknikspridning, teknikbedömning, teknikinlåsning, innovationssystem, resurser, transporter, bränsle, solceller, metaller, vätgas, bränsleceller, energi, växthuseffekten, Technology choice, technology lock-in, risk assessment, technology assessment, systems analysis, technology diffusion, innovation systems, resources, transport, fuel, metals, solar cells, PV, hydrogen, fuel cells, energy, climate change, greenhouse effect
Bengt SteenChalmersTeknikens ekonomi och organisationMiljösystemanalys
Sökord: LCA, Miljöanpassad produktutveckling, miljöpåverkansbedömning, LCA, Life Cycle Assessment, sustainable, product development, monetär värdering
Anne-Marie TillmanChalmersTeknikens ekonomi och organisationMiljösystemanalys
Sökord: livscykelanlys; LCA; vaggan till graven analys; produktcykelanalys; miljöprofil;, environmental systems technology, environmental systems analysis, life cycle assessment, LCA, environmental decision support tools
Johan TivanderChalmersTeknikens ekonomi och organisationMiljösystemanalys
Sökord: miljöinformatik, informationssystem, Konceptmodell, Informationshantering, Miljöpåverkansbedömning, LCA, Design for Environment, Miljöledningsstystem, IPP, Environmental Informatics, information system, Concept model, Information management, Environmental impact assessment, LCA, Design for Environment, Environmental management, IPP
Carla Gonçalves MachadoChalmersTeknikens ekonomi och organisationOperations management
Sökord:
Jan BröchnerChalmersTeknikens ekonomi och organisationService management
Sökord: byggande, fastighetsförvaltning, upphandling, affärsutveckling, ekologiska kriterier, konsultverksamhet, tjänster, construction, facilities management, procurement, business development, ecological criteria, consultancy, services
Pernilla GluchChalmersTeknikens ekonomi och organisationService management
Sökord: Miljöledning, projektorganisationer, beslutsfattande, byggande, MISTRA Bygg, Environmental Management, projectorganizations, decision making, construction, MISTRA Sustainable Building
Anna KadeforsChalmersTeknikens ekonomi och organisationService management
Sökord:
Erik BohlinChalmersTeknikens ekonomi och organisationTeknik och samhälle
Sökord: informationssamhället, telekommunikation, hållbar utveckling, information society, telecommunications, sustainable development
Gustav SjöblomChalmersTeknikens ekonomi och organisationTeknik och samhälle
Sökord: transporter, innovation, IT, samhällssäkerhet, transport, innovation, IT, security
Karl De fine lichtChalmersTeknikens ekonomi och organisationTeknik, vetenskap och samhälle
Sökord: etik, social hållbarhet, stadsutveckling, AI,, ethics, social sustainability, urban development, AI, artificial intelligence
Kristoffer EkbergChalmersTeknikens ekonomi och organisationTeknik, vetenskap och samhälle
Sökord: Miljöhistoria, politisk historia, sociala rörelser, utopi, modern historia, klimatförnekelse, Environmental history, political history, social movements, utopia, modern history, climate change denial
Martin HultmanChalmersTeknikens ekonomi och organisationTeknik, vetenskap och samhälle
Sökord:
Catharina LandströmChalmersTeknikens ekonomi och organisationTeknik, vetenskap och samhälle
Sökord:
Julia RavanisChalmersTeknikens ekonomi och organisationTeknik, vetenskap och samhälle
Sökord: Teknikhistoria, vetenskapshistoria, datorhistoria, kalla kriget, teoretisk fysik, genushistoria
Angelica WågströmChalmersTeknikens ekonomi och organisationTeknik, vetenskap och samhälle
Sökord: energihumaniora, feministisk politisk ekologi, omställning, energi, omsorg, energy humanities, feminist political ecology, FPE, transition, energy, care
Helene AhlborgChalmersTeknikens ekonomi och organisation
Sökord: förnybar energi, Afrika, elektrifiering, genus, makt, fattigdom, tvärvetenskap, socio-teknologiska-ekologiska system, social hållbarhet, resursförvaltning, institutioner, Renewable energy, Africa, electrification, gender, power, poverty, interdisciplinary, socio-technological-ecological systems, social sustainability, resource management, institutions
Tomas KåbergerChalmersTeknikens ekonomi och organisation
Sökord:
Stina MånssonChalmersTeknikens ekonomi och organisation
Sökord:
Nataliya Berbyuk LindstromGUTillämpad informationsteknologiInformatik
Sökord: Etiopien, cancer, kommunikation, migration, IT, mobil teknologi, Ethiopia, cancer, communication, migration, IT, mobile technology
Frida IvarssonGUTillämpad informationsteknologiInformatik
Sökord: digital transformation, digital platforms, digital ecosystems, organizational change, gender equality
Rikard LindgrenGUTillämpad informationsteknologiInformatik
Sökord: Transportorganisationer, IT-system, miljöhantering, standardisering, Transport organizations, IT-systems, environmental management, standardization
Pär MeilingGUTillämpad informationsteknologiInteraktionsdesign
Sökord: Kartering, dokumentation, materialundersökning, nedbrytningsorsaker, luftföroreningar, preventivt underhåll, varsamt underhåll, kulturvård, hållbar utveckling, miljonprogrammet, Monitoring, documentation, material analysis, causes to deterioration, air pollution, preventive maintenance, long-term maintenance, conservation, sustainable development
Karin EkmanGUTillämpad informationsteknologiLärande, kommunikation och IT
Sökord:
Anna GanderGUTillämpad informationsteknologiLärande, kommunikation och IT
Sökord: citizen science, human computer interaction, communication
Marisa PontiGUTillämpad informationsteknologiLärande, kommunikation och IT
Sökord: citizens, citizen science, participation, digital technologies, smart cities, user-generated content
Wolmet BarendregtGUTillämpad informationsteknologi
Sökord: IT, barn, participatory design, utvärdering
Marco SchironeChalmersVetenskapens kommunikation och lärandeInformationskompetens för lärande och forskning
Sökord:
Johanna LönngrenChalmersVetenskapens kommunikation och lärandeIngenjörsutbildningsvetenskap
Sökord:
Raffaella NegrettiChalmersVetenskapens kommunikation och lärandeLanguage and communication
Sökord: scientific writing, academic writing, science communication, writing development, metacognition, learning in higher education
Hanna GyllenstenGUVårdvetenskap och hälsaLärande och ledarskap i hälsa, vård och utbildning
Sökord: Hälsoekonomi, prioriteringar i vården, folkhälsa, läkemedel, vårdvetenskap, Health economics, priority setting in healthcare, public health, drug use, health care sciences
Inger-Cecilia Mayer LabbaGU
Sökord: Proteinskiftet, sustainable nutrition, hållbar nutrition, bioavailability
Kristina Nilsson LindströmGU
Sökord: turism, policy, tourism, policy
Karin FärnevikChalmers
Sökord: Kunskapsutbyte, mäklare/brokers, pilotprojekt, tid, energieffektivisering av byggnader, projekt, fallstudie, Knowledge sharing, brokers, pilot projects, time, energy efficiency of buildings, project based settings, case study
Gabriella OlshammarGU
Sökord: Bebyggelseforskning
Sandra ValenciaChalmers
Sökord: urban sustainability; Sustainable Development Goals; New Urban Agenda; climate change; climate governance; climate change adaptation; co-production; peri-urban