Jenny Stenberg

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionArkitektur och samhällsbyggnadsteknik
AvdelningArkitekturens teori och metod
Sökord

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/jenny-stenberg.aspx
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/Staff/Pages/jenny-stenberg.aspx
Nätverk/temaområdenGlobal Sustainable Futures (GSF), Urban forskning (tidigare Urban Research Network)
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Jag är arkitekt och arbetar som doktorand på Institutionen för Form och Teknik på Chalmers Tekniska Högskola inom forskningsprogrammet Mistra Bygg – Sustainable Building. Programmet är nationellt och ska ta fram det nödvändiga kunskapsunderlaget för byggsektorns miljöarbete kring byggnaderna och deras inverkan på miljön. Frågor kring arkitektur, material- och byggnadsteknik, byggnads-ekonomi och byggnadsorganisation studeras. Ungefär tjugo doktorander från KTH Stockholm, LTH Lund, SP Borås och CTH Göteborg deltar i programmet som omfattar tre delar: 1. Resurshushållning – byggnaden som system. 2. Kretsloppsanpassning – material och komponenter. 3. Organisering för byggandets miljöanpassning. Det här forskningsprojektet ingår i det tredje delprogrammet som handlar om byggandets organisering.