Lars Barregård

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionMedicin
AvdelningArbets- och miljömedicin
SökordToxiska metaller, luftföroreningar, miljömedicin, hälsa, Toxic metals, air pollution, environmental medicine, health

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska medicine.gu.se/avdelningar/samhallsmedicin_folkhalsa/amm/Personal/Lars_Barregard
Nätverk/temaområdenGöteborgs luft- och klimatnätverk, GAC
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Arbets- och miljömedicinsk forskning med tyngdpunkt på metaller och luftföroreningar. Toxikologisk och epidemiologisk inriktning.