Jaan-Henrik Kain

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionArkitektur och samhällsbyggnadsteknik
AvdelningStadsbyggnad
Sökordhållbar stadsutveckling, planering, socioteknisk, avfall, planeringsprocess, sustainable urban development, planning, sociotechnical, waste, planning process

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/kain.aspx
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/Staff/Pages/kain.aspx
Nätverk/temaområdenGlobal Sustainable Futures (GSF), Urban forskning (tidigare Urban Research Network)
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
SoTeK - Socioteknisk Kunskap: En verktygslåda för hållbar stadsutveckling. Mot bakrunden av en sammansatt och komplex urban planeringssituation avser projektet att utveckla en "socioteknisk verktygslåda" inom problemområdet hantering av fast och flytande organiskt avfall. Ambitionen är att finna relevanta angreppssätt som gör det möjligt att foga in ett brett spektrum av samverkande och motstridiga aspekter in i en sammanhållen planeringsprocess.