Cecilia Berlin

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionIndustri- och materialvetenskap
AvdelningDesign & Human Factors
Sökordergonomi, arbetsmiljö, design, social hållbarhet, ergonomics, work environment, design, social sustainability

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/cecilia-berlin.aspx
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/Staff/Pages/cecilia-berlin.aspx
Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Cecilia Berlin är docent på avdelningen för Design & Human Factors, där hennes forskning fokuserar på människor i produktion och socialt hållbara arbetsplatser. I detta fokus ingår systemisk ergonomi (som syftar till parallellt ökande av mänskligt välbefinnande och systemprestanda i produktion), globala utmaningar, ergonomins ekonomiska effekter och rollen som olika aktörer spelar i arbetsplatsdesign. Målet är att skapa riktlinjer för hur framtidens socialt hållbara arbetsplatser ska utformas för att ge bästa möjliga förutsättningar för mänskliga förmågor. Cecilia undervisar i ett flertal ergonomi- och forskningsmetodikrelaterade kurser på Chalmers och blir ofta anlitad som talare för industri och allmänhet, samt som föreläsare på andra lärosäten i Sverige.