Magdalena Svanström

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionKemi och kemiteknik
AvdelningKemisk miljövetenskap
Sökordmasstransport, gasdiffusion, polyuretanskum, fjärrvärme, avfallshantering, massspektrometri, gaskromatografi

Nätverk/temaområdenUrban forskning (tidigare Urban Research Network)
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet