Olga Stepanova

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionGlobala studier
AvdelningHumanekologi/Samhällsvetenskapliga miljöstudier
Doktorand
Sökordkusten, konflikter, resurser, hållbar förvaltning av naturresurser, konflikt analys, konflithantering, Sverige, coast, conflicts, natural resources, susatainable resource management, conflict analysis, conflict management, Sweden

Nätverk/temaområdenUrban forskning (tidigare Urban Research Network)
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Hållbar utveckling och förvaltning av naturresurser. Fokus på kustområdenas utveckling i förhållande till stads-och landsbygdsutvecklingen samt klimatförändringarnas effekter på kustområden. Doktorsavhandling fokuserar på konfliktanalys och konflikthantering av naturresurskonflikter i urbana kustområden, konfliktanalys och begränsning som ett verktyg för bättre och hållbar förvaltning av naturresurser.