Urban Strandberg

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionStatsvetenskapliga institutionen
AvdelningEnvironmental political studies
Sökordkärnavfallspolitik, politisk legitimitet, samhällsplanering, representativ demokrati,, Nuclear waste management, political legitimacy, social planning, representative democracy

Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Studier av kärnavfallshanteringens institutionalisering i olika länder och internationella organisering