Isabel Canete Vela

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionRymd-, geo, och miljövetenskap
AvdelningEnergiteknik
Doktorand
SökordCircular economy, plastic waste, mixed waste, textiles, recycling, gasification, pyrolysis, thermochemical recycling

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/sv/Personal/Sidor/canete.aspx
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/staff/Pages/canete.aspx
Nätverk/temaområdenGlobal Sustainable Futures (GSF)
Globala målen9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, 11. Hållbara städer och samhällen, 12. Hållbar konsumtion och produktion, 13. Bekämpa klimatförändringarna, 15. Ekosystem och biologisk mångfald
RegionerIngen
Land

Forskning / verksamhet