Mattias Hallquist

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionKemi och molekylärbiologi
AvdelningMiljökemi
SökordAtmosfärkemi, partiklar, aerosoler, terpener, troposfär, Atmospheric chemistry, particles, aerosols, terpenes, troposphere

Nätverk/temaområdenGöteborgs luft- och klimatnätverk, GAC , Urban forskning (tidigare Urban Research Network)
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Atmosfärkemi med inriktning mot oxidation av organiska föreningar, aerosolbildning samt heterogena reaktioner på partikel ytor. Universitetslektor i atmosfärsvetenskap med inriktning mot aerosolprocesser. egen hemsida: www.che.gu.se/~hallq/