Marco Schirone

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionVetenskapens kommunikation och lärande
AvdelningInformationskompetens för lärande och forskning
Doktorand
Sökord

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/schirone.aspx
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/Staff/Pages/schirone.aspx
Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
I mitt doktoravhandling studerar jag publiceringskanaler och nätverk av forskare inom forskningsfältet hållbar utveckling.