Fabio Latino

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionArkitektur och samhällsbyggnadsteknik
AvdelningStadsbyggnad
Sökord

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/sv/Personal/Sidor/Fabio-Latino.aspx
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/staff/Pages/Fabio-Latino.aspx
Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet