Kent Salo

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionMekanik och maritima vetenskaper
AvdelningMaritima studier
SökordSOA, aerosoler, organisk kemi, atmosfärskemi, terpener, SOA aerosols terpenes

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/Kent-Salo.aspx
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/Staff/Pages/Kent-Salo.aspx
Nätverk/temaområdenGöteborgs luft- och klimatnätverk, GAC
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Karaktärisering av sekundära organiska aerosoler