Amanda Nylund

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionMekanik och maritima vetenskaper
AvdelningMaritima studier
Doktorand
Sökord

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/sv/Personal/Sidor/Amanda-Nylund.aspx
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/Staff/Pages/Amanda-Nylund.aspx
Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet