Tünde Fülöp

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionFysik (Chalmers)
AvdelningNukleär teknik
Sökordfusion, plasma, transport, stabilitet, energi, fusion, plasma, transport, stability, energy

Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Transport och stabilitet i fusionsplasmor