Petra Brembeck

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionMedicin
AvdelningKlinisk nutrition
Doktorand
SökordAmning, vitamin D, bentäthet, benkvalitet, näringslära, Lactation, vitamin D, bone mineral density, nutrition

Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Jag studerar förändringar i benmetabolism (bl.a. bentäthet och benkvalitet) hos ammande kvinnor i relation till vitamin D status. Studieplan: Annan, nämligen Medicin Forskarutbildningens startår: 2008 Beräknat examensår: 2012 Handledare: Hanna Olausson Handledarens institution: Avd för klinsik näringslära, Inst för medicin Biträdande handledares institution: Avd för klinsim näringslära, Inst för medicin Examinator: Göteborgs universitet