Agneta Blomberg

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionMedicin
AvdelningSamhällsmedicin och folkhälsa
Sökordfolkhälsa, arbetsmiljö och hälsa, försäkringsmedicin, public health, occupational health, insurance medicine

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska www.gu.se/om-universitetet/hitta-person/agnetablomberg
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska www.gu.se/en/about/find-staff/agnetablomberg
Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet