Annie Palstam

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionNeurovetenskap och fysiologi
AvdelningKlinisk neurovetenskap och rehabilitering
Sökord

Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska www.researchgate.net/profile/Annie_Palstam
Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Forskar inom rehabiliteringsmedicin, om ett hållbart arbetsliv vid olika sjukdomstillstånd.