Eoin Ó Broin

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionRymd-, geo, och miljövetenskap
AvdelningEnergiteknik
Doktorand
SökordTop Down modellering, ekonometri, energi effektivitet, EU energi mål, Top Down Modelling, econometrics, energy efficiency, EU energy goals

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/personer/eoin-ó-broin
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/persons/eoin-ó-broin
Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Top Down modellering av energi användning i bostäder i olika EU länder.