Anna-Karin Björsne

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionGeovetenskaper
Avdelning
Doktorand
Sökordbiogeokemi, lustgas (N2O), kvävecykeln, stabila isotoper, Biogeochemistry, nitrous oxide (N2O), nitrogen cycle, stable isotopes

Nätverk/temaområdenGöteborgs luft- och klimatnätverk, GAC
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Det övergripande målet med min forskning är att identifiera och särskilja mellan de mikrobiella processer som står för lustgasutsläpp i skogsmark med hjälp av stabila isotoper, samt förstå vilka miljömässiga faktorer som påverkar utsläppen. växthusgaser, dikväveoxid,