Mikael Karlsson

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionKemi och kemiteknik
AvdelningIndustriell materialåtervinning
Doktorand
SökordFärgavfall, Titandioxid, Återvinning, Paint Waste, Titanium Dioxide, Recovery

Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Titandioxid används främst som vitt pigment i flertalet olika produkter, exempelvis färg, plaster och papper. Forskningens fokus är återvinning av titandioxid eller titan från olika typer av avfall.