Jesper Aronsson

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionRymd-, geo, och miljövetenskap
AvdelningEnergiteknik
Doktorand
Sökordkoldioxidavskiljning, CCS, kemcyklisk förbränning, CLC, förbränning, kraftverk, carbon capture, CCS, chemical looping combustion, CLC, combustion, power plants

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/personer/jesaro/
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/persons/jesaro/
Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet