Jesper Aronsson

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionRymd-, geo, och miljövetenskap
AvdelningEnergiteknik
Doktorand
Sökordkoldioxidavskiljning, CCS, kemcyklisk förbränning, CLC, förbränning, kraftverk, carbon capture, CCS, chemical looping combustion, CLC, combustion, power plants

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/jesper-aronsson.aspx
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/Staff/Pages/jesper-aronsson.aspx
Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet