Linnéa Lillienberg

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionMedicin
AvdelningArbets- och miljömedicin
Sökordorganiskt damm; exponeringsbestämningar; provtagningsmetoder; analys; astma; luftvägsbesvär; epidemiologi; oorganiskt damm;, organic dust; exposure measurements; sampling methods; analyses; asthma; respiratory diseases; epidemiology; inorganic dust;

Nätverk/temaområdenGöteborgs luft- och klimatnätverk, GAC
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Mitt forskningsområde är främst inriktat på organiskt damm och dess påverkan på andningsvägarna. Intresseområde är provtagnings- och analysmetoder, exponeringsbestämningar liksom att med epidemiologisk metodik kartlägga samband mellan exponering och ohälsa. I en studie undersöks bagare med syfte att utreda samband mellan astma och andra luftvägsbesvär och exponering för mjöldamm och enzym i dammet. Ett annat verksamhetsområde är emissions- och exponeringsmätningar av oorganiskt damm och gaser t ex vid plasmaskärning.