Simon Isaksson

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionKemi och kemiteknik
AvdelningTeknisk ytkemi
Doktorand
SökordVatten, Vattenrening, Avloppsrening, Filter, Nano, Avsaltning, Biomimetik, Lipid, Aquaporin, Kiseldioxid, Water, Purification, Treatment, Filter, Nano, Desalination, Biomimicry, Lipid, Aquaporin, Silica

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/personer/isakssos
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/persons/isakssos
Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Projektet som löper över 4 år syftar till att utveckla en metod för energieffektiv och selektiv vattenrening genom att använda ett biomimetiskt tankesätt, alltså att försöka härma naturen. I detta projekt agerar cellmembranet modell. Genom att lägga ett lipidbilager innehållandes rekonstituerade aquaporiner (vattentransporterande transmembrana proteiner) på en mesoporös yta skapas ett konstgjort cellmembran med hög selektivitet för och genomsläpplighet av vatten. Målet med detta projekt är att uppnå en process där avsaltning av vatten kan utföras till en lägre energiåtgång än vad som är möjligt i dagens läge. Cellmembranet är naturligt ogenomträngligt för många substanser och genom att efterlikna dess uppbyggnad kan vattnet renas även från miljö- och hälsovådliga ämnen som till exempel läkemedelsrester och hormonliknande substanser.