Erika Ramos

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionPsykologiska institutionen
AvdelningMiljöpsykologi
Doktorand
Sökordenvironmental psychology, mobility, sustainable transportation

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska psy.gu.se/personal?userId=xramor
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska psy.gu.se/english/staff?languageId=100001&userId=xramor
Nätverk/temaområdenGöteborgs luft- och klimatnätverk, GAC
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet