Wolmet Barendregt

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionTillämpad informationsteknologi
Avdelning
SökordIT, barn, participatory design, utvärdering

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska ait.gu.se/om-institutionen/avdelningen-for-larande--kommunikation-och-it/personal?userId=xbarwo
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska ait.gu.se/english/about-us/division-of-learning--communication-and-it/staff?languageId=100001&userId=xbarwo
Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Jag forskar om interaktionsdesign för barn, där aktivt deltagande av barn i utvärderingar av IT spelar en viktig roll. Jag är intresserad av att lägga mer fokus på miljöaspekter i min forskning då barn är de som kommer att drabbas mest av miljöförstöringar och klimatförändringar.