Maria Landqvist

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionTeknikens ekonomi och organisation
AvdelningIndustriell marknadsföring
Doktorand
SökordInnovation, energisystem, start-ups, förnybar energiteknik, affärsnätverk, resursutveckling, hållbarhet, produktutveckling, uppstartsprocesser, fallstudier, Innovation, energy system, start-ups, renewable energy solution, business networks, resource development, sustainability, product development, case studies, starting up processes

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/sv/Personal/Sidor/marland.aspx
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/staff/Pages/marland.aspx
Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Teknologibaserade start-ups som motorer för förnyelsebar energi: Projektet syftar till att utveckla kunskap om hur teknikbaserade start-ups etablerar sig i nätverk och fungerar som motorer för förändring till förnybar energi. Teoretiskt baserar sig denna studie på den industriella nätverksansatsen och särskilt på ett antagande om resursheterogenitet, vilket betyder att värdet av resurser bestäms av hur de kombineras med andra resurser. Projektet bygger på en fallstudiemetod av start-ups och kommer att bidra med förståelse kring förutsättningar för hur olika aktörer i interaktion med teknologier behövs för att nå ett förnybart energisystem.