Tom Böhler

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionGlobala studier
Avdelning
Sökord

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska www.gu.se/omuniversitetet/personal/?userId=xbohto/
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska www.gu.se/english/about_the_university/staff/?userId=xbohto/
Nätverk/temaområdenUrban forskning (tidigare Urban Research Network)
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Arbetar med teman som har med hållbar utveckling, förnybar energi och människans bruk av naturen att göra.