Karine Bresolin de Souza

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionBiologi och miljövetenskap
Avdelning
Doktorand
Sökordproteomik, polutant effekter, fisk, biologisk övervakning, proteomics, polutant effects, fish, biomonitoring

Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Using proteomics techniques to investigate the effects of pollutants on fish species suitable for biomonitoring purposes Beräknat examensår: 09/2015 Handledare: Lars Förlin and Joachim Sturve Handledarens institution: Gothemburg University - Zoology Department Examinator: Michael Axelsson