Fredrik Börjesson

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionTeknikens ekonomi och organisation
AvdelningLogistik och transport
Doktorand
SökordTransport, Logistik, Speditör, Resurseffektivitet, Hållbarhet, Miljö, Transport, Logistics, Speditor, Resource effective, Sustainable, environment

Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Jag deltar i ett större forskningsprojekt på avdelningen Logistik & Transport inom ramen för "Hållbara godstransporter". Jag tittar på ämnet ur Speditörens perspektiv och skall ta reda på vilka möjligheter en speditör har att skapa resurseffektiva och hållbara godstransporter. Studieplan: Annan, nämligen Chalmers I-institution Forskarutbildningens startår: 2009 Beräknat examensår: 2013 Handledare: Kenth Lumsden Handledarens institution: Teknikens ekonomi och organisation Biträdande handledares institution: Teknikens ekonomi och organisation Examinator: Kenth Lumsden