Michelle Nerentorp

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionKemi och kemiteknik
AvdelningOorganisk miljökemi
Doktorand
Sökordkvicksilver, GMOS, DGM, Råö, expedition, Antarktis, mercury, GMOS, DGM, Råö, expeditions, Antarctica

Nätverk/temaområdenGöteborgs luft- och klimatnätverk, GAC
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Jag arbetar inom ett EU-projekt tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet som går ut på att mäta koncentrationer och kartlägga transporter av kvicksilver i luft, havsvatten, havsis och snö. EU-projektet Global Mercury Observation System (GMOS) är ett femårigt projekt som startade 2010 där vi och IVL har huvudansvaret för en mätstation ute på Råö för att kontinuerligt mäta kvicksilverspecier i luft. I projektet ingår även att mäta löst gasformigt kvicksilver i vatten som utförs under forskningsexpeditioner till havs.