Verena Heinisch

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionRymd-, geo, och miljövetenskap
AvdelningEnergiteknik
Doktorand
Sökordenergisystem, modellering, förnybar energi, energy systems, modeling, renewable energy

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/personer/verena-heinisch
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/persons/verena-heinisch
Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Verena Heinisch är doktorand på avdelningen för Energiteknik. Hennes forskning fokuserar på teknisk-ekonomisk modellering av framtidens energi system och analysen av centrala och lokala utvecklingar i systemets infrastruktur. Målsättningen är att tillhandahålla metoder och utvärderingar av vilken inverkan förnybar energiproduktion, energilagring och prosumer har i olika utvecklingsscenarier.