Jens Nordmark

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionKemi och kemiteknik
AvdelningFysikalisk kemi
Doktorand
SökordFysikalisk kemi, Artificiell fotosyntes, Solenergi, Physical chemistry, Artificial photosynthesis, Solar energy

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/Jens-Nordmark.aspx
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/Staff/Pages/Jens-Nordmark.aspx
Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Jens Nordmark är doktorand i Bo Albinssons grupp på avdelningen för fysikalisk kemi. Han forskar om artificiell fotosyntes, det vill säga studier av molekyler som har egenskaper liknande växternas klorofyll. Klorofyllmolekyler separerar elektriska laddningar inom sig när de träffas av ljus, och den spänning som uppstår driver de processer som växter lever av. Artificiella molekyler med liknande egenskaper har istället tillämpningar inom solenergi för direkt mänsklig användning.